Pamiętamy

Jesienne dni refleksji…   W tym roku silniej niż kiedykolwiek dostrzegamy,  że życie  ludzkie jest  bardzo kruche.  Wystarczy niewidzialna  dla oka drobinka  o zabójczym działaniu,  by stracić  bliskich lub przyjaciół.  Tak łatwo  dziś dołączyć do tych,  których pożegnaliśmy na zawsze.
W tym gronie są także nasi koledzy i współpracownicy.  Jedni odeszli z racji wieku,  inni stracili  życie w wypadkach przy pracy.  O nich wszystkich  pamiętamy.  Co roku  pod koniec października pracownicy działu  AK odwiedzają  ich groby  na cmentarzach  kilkunastu miejscowości naszego regionu.  W imieniu  kopalni  składają wiązankę  i zapalają znicz,  jako dowód naszej wspólnej pamięci.     e

Raz wraz śmierć czyni w kole bliskich wyłom
I wnet otoczy serce pustka szczera.
Żal wydeptuje ścieżki ku mogiłom
I pocałunki żegnań z krzyżów zbiera.

Śpijcie cierpliwie w gwarze kwileń ptaszych,
Bo choć brat brata w pochodzie wyprzedzi,
Groby to ujścia wszystkich tęsknot naszych.
O, cisi zmarli, o, przyszli sąsiedzi!

Leopold Staff

Fot. Krzysztof Wesołowski

 

Dodaj komentarz