Wezwanie do złożenia akcji kopalni Konin i Adamów

W związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji spółek.
Skutkiem tego procesu będzie zastąpienie akcji istniejących w formie papierowej zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy. Jednocześnie, na mocy ustaw dotyczących działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zostały wprowadzone do ustawy zmieniającej KSH zmiany przesuwające terminy utworzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy oraz innych procedur z tym związanych.

W wyniku tych zmian moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez PAK KWB Konin i PAK KWB Adamów wygasa 1 marca 2021 roku. Po tym dniu akcje spółek nie będą dokumentami potwierdzającymi status akcjonariusza spółki, zostaną dokumentami dowodowymi, na podstawie których będą dokonywane wpisy do elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Po 1 marca 2026 roku nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Z związku z tymi zmianami zarząd PAK KWB Konin oraz likwidatorzy PAK KWB Adamów wzywają wszystkich akcjonariuszy do złożenia akcji spółek najpóźniej do 28 lutego 2021 roku. Akcje kopalni Konin złożyć należy w biurowcu A pokój nr 47 w Kleczewie, a akcje kopalni Adamów w budynku sztygarówki pokój nr 33 w Warence.

Złożenie dokumentów akcji umożliwi ich przekształcenie w formę elektroniczną, akcjonariusz otrzyma pisemnie potwierdzenie tego aktu.
Ogłoszenie dotyczące dematerializacji akcji zostało zamieszczone na stronach internetowych spółek w zakładce „informacje dla akcjonariuszy”.

 

Dodaj komentarz