Rok 2020 w liczbach

W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku wydobyto w sumie 5107 tys. Mg węgla. Po raz drugi największy udział miała tu odkrywka Tomisławice, z której pochodziło 2107 tys. Mg. Na odkrywce Jóźwin wydobyto 1585 tys. Mg, a na odkrywce Drzewce 1414 tys. Mg. Natomiast z odkrywki Adamów pochodzi 712 tys. Mg węgla brunatnego.

W 2020 roku na wszystkich konińskich odkrywkach zdjęto 33 653 tys. m3 nadkładu. Najwięcej na Jóźwinie – 20 481 tys. m3, na Tomisławicach 8 206 tys. m3, a na Drzewcach 4 967 tys. m3.

Od początku działalności kopalni Konin do końca 2020 roku wydobyto 637 mln Mg wegla brunatnego. Największy udział ma odkrywka Jóźwin – 175 mln Mg. Z odkrywki Kazimierz pochodziło 132 mln Mg, z Pątnowa – 130 mln Mg, a z Lubstowa 107 mln Mg. Na obecnie eksploatowanych odkrywkach do tej pory wydobyto: z Drzewiec 30,5 mln Mg, a z Tomisławic 17 mln Mg węgla.      eg

Grafika: Elżbieta Dwornik

 

Dodaj komentarz