Koniec węgla w Adamowie

Środa 17 lutego 2021 roku zapisała się w historii kopalni Adamów i w dziejach regionu turkowskiego – tego dnia o godz. 16.50 zakończona została eksploatacja węgla brunatnego.
Ostatnie tony surowca wydobyła koparka Rs 400, ostatnia maszyna pracująca w odkrywce Adamów. Do Elektrowni Pątnów przetransportowano ostatnie 525 ton węgla.

Początek zamykania odkrywki nastąpił w ubiegłym roku.  W połowie  sierpnia zakończono  zbieranie nadkładu  i stopniowo  wszystkie  maszyny podstawowe,  z wyjątkiem  koparki  węglowej Rs 400,  zostały wyprowadzone  na poziom  zero.  Na plac demontażowy  trafiły dwie koparki  SchRs 800  i dwie koparki  KWK 1500s,  a także  obie adamowskie  zwałowarki:  ZGOT 8800 i  A2RsB 5000.  Po drugiej  stronie  z  wyrobiska  wyjechała  koparka SchRs 315.

Zakończenie  eksploatacji na odkrywce  Adamów  tworzy swoistą  klamrę:  kopalnia rozpoczęła  działalność  właśnie od tego  złoża  i na nim się  kończy.  Odkrywka  Adamów  była  nie tylko  najdłużej pracującą,  ale  i  największą  w  turkowskiej kopalni  – od 1964  roku do  lutego 2021  wydobyto  w niej  ponad 131 mln ton węgla.
Udział  pozostałych  trzech  odkrywek  jest  dużo  skromniejszy  – z  odkrywki  Bogdałów  (czynnej w latach 1977 – 1991)  pochodziło  16  mln ton,   z  odkrywki   Władysławów   (działającej w   latach 1977 – 2012)  prawie  38 mln  ton,   a  z  odkrywki Koźmin  (funkcjonującej  od 1991  do  2016  roku)   niecałe  32  mln.   W  sumie  w   kopalni   Adamów   wydobyto   216 mln 762 tys.  ton   węgla  brunatnego   i  zdjęto 1 434 mln  m3  nadkładu.

A co z terenem po odkrywce? Zostanie poddany rekultywacji, podobnie jak inne obszary poeksploatacyjne. Po odkrywce Adamów pozostaną trzy akweny – do sztucznego jeziora Przykona dołączy zbiornik Adamów Pośredni, który już jest napełniany, oraz akwen, który powstanie w wyrobisku końcowym. Projekt rekultywacji przewiduje także założenie farmy fotowoltaicznej.      eg

Fot. Józef Cajdler  (1 – 9),  Paweł Ziętek  (10 – 13 ),  Robert Antkiewicz  (14 – 15)
1  –  3   Końcowa część złoża Adamów
4  –  8    Załadunek węgla
9  –    Plac demontażowy
10  – 11    Ostatnia odkrywka
12 – 15   Koparka Rs 400

 

Dodaj komentarz