Do 28 lutego br. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska miał rozpatrzyć odwołanie od decyzji środowiskowej dla wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew. GDOŚ po raz kolejny wydłużył termin rozstrzygnięcia tej sprawy, nowy termin to 30 kwietnia br.

Jak wynika z decyzji GDOŚ, postępowanie dotyczące odwołania nie mogło się zakończyć z powodu wpłynięcia pisma z uwagami od Fundacji ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi. Dlatego wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy. To piąte wydłużenie terminu w tym postępowaniu.

Decyzja środowiskowa dla Złoczewa została wydana 28 marca 2018 roku  przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Organizacja Greenpeace złożyła odwołanie od tej decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który w toku sprawy kilkakrotnie przekładał termin jej rozpatrzenia. Natomiast pod koniec kwietnia 2019 roku  spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie koncesji na wydobycie węgla ze złoża Złoczew.

Zasoby tego złoża szacowane są na kilkaset milionów ton węgla brunatnego. Jeśli PGE zamierza dalej wydobywać surowiec, uruchomienie Złoczewa  jest  niezbędne,  ponieważ  dotychczas eksploatowane  złoża  wyczerpią się  w połowie lat 30.  W  przyjętej  ostatnio  Polityce Energetycznej Polski  do 2040 roku  przewiduje się, że złoża perspektywiczne, w tym  Złoczew,  ze względu  na swój   strategiczny charakter,  zostaną  zabezpieczone,  jednakże  ich eksploatacja  będzie  zależna od  decyzji inwestorów.  Kluczową  rolę  w ich  zagospodarowaniu  odegrają  ceny uprawnień  do emisji CO2,  warunki  środowiskowe  i rozwój nowych  technologii.

 

Dodaj komentarz