Maszyny na sprzedaż

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w likwidacji wystawiła na sprzedaż siedem maszyn podstawowych, pracujących do niedawna w ostatniej, obecnie zamykanej odkrywce.

Oferta sprzedaży obejmuje koparkę łańcuchową Rs 400, dwie koparki kołowe typu SchRs 800, dwie niekompletne koparki KWK 1500s oraz zwałowarkę A2RsB 5000 i niekompletną zwałowarkę ZGOT 8800. Maszyny te zostały zgromadzone na placu demontażowym tuż obok wyrobiska odkrywki Adamów.
Zainteresowani kupnem mogą oglądać koparki i zwałowarki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z oddziałem AG-1, tel. 446 lub 556.

Wystawienie maszyn podstawowych na sprzedaż jest widomym znakiem postępującej likwidacji kopalni Adamów.   eg

Fot. archiwum (1-4), Piotr Ordan (5,9) , Paweł Ziętek (6) i Józef Cajdler (12)

1 –  Montaż zwałowarki A2RsB 5000
2 i 3  –  Zwałowarka przy pracy w roku 1962 i 2001
4 – 6 –  Koparka węglowa Rs 400 w roku 2002, 2015 i w lutym 2021
7 i 8 –  Koparka kołowa KWK 1500s w 2006 roku i już bezczynna w roku 2020
9 –  Odkrywka Adamów w roku 2015
10 i 11 –  Koparki SchRs 800 i zwałowarki na placu demontażowym
12 –  Adamowskie maszyny czekają na nabywcę

 

Dodaj komentarz