GG 30 lat temu

Łączność w KWB „Konin” – dalej czy bliżej?
Warunkiem operatywnego kierowania współczesnym przedsiębiorstwem jest sprawny system łączności. Przekonali się o tym zarówno ci, którzy na polskim rynku funkcjonują, jak również ci, którzy chcą w Polsce inwestować.

Warto wiedzieć, że pojemność wszystkich central telefonicznych kopalni wynosi około 2,5 tysiąca numerów. Dla porównania pojemność central miejskich obydwu części Konina 8 tysięcy numerów. Komórki organizacyjne kopalni wyposażone są niejednokrotnie w kilka środków łączności. Na terenie naszego przedsiębiorstwa zainstalowanych jest około 400 radiotelefonów umożliwiających nawiązywanie łączności bezpośredniej z każdego miejsca lub obiektu nie objętego łącznością telefoniczną.

Łączności jednak nie należy kojarzyć jedynie z aparatem telefonicznym na stanowisku pracy. System łączności to przede wszystkim centrale telefoniczne, sieci kablowe i inne urządzenia zapewniające współpracę. Dla przykładu, do współpracy ośrodka w Kleczewie z centralą miejską w Koninie wykorzystuje się 26 łącz, a połączenie 24-kanałowe z odkrywką Lubstów odbywa się za pośrednictwem szwedzkiej radiolinii firmy Ericsson.

Przed kopalnianą służbą łączności stawia się poważne zadania wykonania od podstaw systemu łączności dla budowanej odkrywki Kazimierz Północ, obejmujące także uruchomienie nowej centrali dyspozytorskiej i telefonii wielokrotnej, umożliwiającej prowadzenie jednocześnie 24 rozmów na jednym łączu w relacji Kazimierz-Konin.
Tak obszerny zakres działania wymusza angażowanie wysokokwalifikowanych pracowników, których pozyskanie na rynku pracy staje się bardzo trudne, a braki odczuwalne są coraz dotkliwiej.
Najlepszą ocenę naszej łączności wystawiają ci użytkownicy, którzy mając łączność ogólnokrajową usilnie zabiegają o podłączenie do sieci kopalnianej. A jest ich niemało.

E. Jaszczak
St. Jarecki

„Głos Górnika” nr 5, 27 marca 1991 r.

Na  zdjęciu  1  formularz  wniosku  o  umożliwienie  prywatnej  międzymiastowej  rozmowy  telefonicznej  w  czasie  pracy.

 

Dodaj komentarz