Pomoc w sprawie emerytur

Wobec występujących wciąż przypadków odmowy przyznania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawa do emerytury górniczej zarząd wybrał kancelarię prawną, która będzie reprezentowała pracowników w postępowaniach sądowych w sprawach odwołań od decyzji ZUS. Z pomocy kancelarii mogą skorzystać pracownicy PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów w likwidacji, PAK Górnictwo oraz ZE PAK.

Zostały także wyznaczone osoby, do których można się zgłaszać i przekazywać dokumenty konieczne do przygotowania odwołania. Są to: Wioletta Olbrychowska – dla pracowników kopalni Konin, Barbara Bajzert – dla pracowników kopalni Adamów, Krystyna Kupska – dla pracowników spółki PAK Górnictwo oraz Kinga Kachelska – dla pracowników ZE PAK.

Dla sprawnego przygotowania odwołania pracownicy powinni podać dane osobowe i kontaktowe, umożliwiające w razie potrzeby szybkie uzupełnienie dokumentacji lub dokonanie dodatkowych wyjaśnień.
Ważne jest to,  aby po otrzymaniu odmownej  decyzji ZUS,  jak  najszybciej zgłosić się  do wyznaczonych osób  w celu  przygotowania odwołania  w obowiązującym  terminie.  Należy pamiętać  również o tym,  że pomoc  prawna obejmuje  wyłącznie sprawy  odmowy przyznania  prawa do emerytury  górniczej,  a nie  sprawy związane  z ustaleniem odpowiednich przeliczników dla okresów wykonywania pracy górniczej.

Pomoc działa od 29 marca br. Pracownicy, którzy otrzymali decyzje z ZUS przed tą datą, a nie upłynął jeszcze termin składania odwołania, również mogą z niej skorzystać. Pomoc jest dla pracowników bezpłatna.

 

Dodaj komentarz