28 czerwca br. został przyjęty nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników PAK KWB Konin S.A.
W imieniu pracodawcy dokument podpisali prezes zarządu Sławomir Sykucki oraz członek zarządu Anna Horsecka. Stronę społeczną reprezentowali przewodniczący siedmiu organizacji związkowych: pięciu działających w kopalni Konin oraz dwóch działających w kopalni Adamów, których członkowie pracują w PAK KWB Konin.
Wcześniej wszystkie ciała statutowe zaakceptowały nowy układ; odpowiednią uchwałę podjął zarząd oraz rada nadzorcza, która wyraziła pozytywną opinię w sprawie przyjęcia dokumentu.
Układ będzie obowiązywał od pierwszego dnia miesiąca po dniu rejestracji w PIP. Po wejściu w życie układu każdemu pracownikowi zostaną zaproponowane nowe warunki wynagrodzenia zgodne z przyjętym dokumentem.      g

Dodaj komentarz