Praca dla górnika

Zespół Elektrowni PAK S.A. zawarł porozumienie z gminą Kazimierz Biskupi, na mocy którego pracownicy grupy kapitałowej będą mogli zostać zatrudnieni przez podmioty kontrolowane przez gminę. Umowę dotyczącą współpracy w tym zakresie podpisali 29 kwietnia 2021 roku prezes zarządu ZE PAK Piotr Woźny i wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski.

Grupa Kapitałowa ZE PAK prowadzi proces transformacji związany ze stopniowym zakończeniem wydobycia węgla brunatnego i produkcji energii elektrycznej z tego paliwa. Proces ten może pogłębić bezrobocie w powiecie konińskim, które jest jednym z najwyższych na terenie województwa wielkopolskiego. ZE PAK, działając jako podmiot społecznie odpowiedzialny, podjął inicjatywę w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i gospodarczemu pracowników grupy kapitałowej poprzez znalezienie stabilnego pracodawcy, który będzie miał możliwość pozyskania przygotowanych i wykształconych kadr, natomiast gmina będzie mogła zapobiec trwałemu bezrobociu na lokalnym rynku pracy i uczestniczyć w procesie sprawiedliwej transformacji.

Na mocy umowy Kazimierz Biskupi zobowiązał się zatrudnić pięciu pracowników ZE PAK w urzędzie gminy lub w podmiotach przez nią kontrolowanych. Spółka niezwłocznie udostępni swoim pracownikom ofertę zatrudnienia przekazaną przez gminę. Zatrudnienie pracowników poprzedzać będzie postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez przedstawicieli gminy z możliwością uczestnictwa reprezentanta ZE PAK jako obserwatora.

Gmina zagwarantowała zatrudnienie zakwalifikowanych pracowników przez okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Część kosztów zatrudnienia zostanie pokryta przez ZE PAK.

To dla nas bardzo ważna umowa i cieszę się, że mogliśmy ustalić format współpracy, który przewiduje tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi. Zależy nam na tym, żeby w praktyce sprawdzić schemat wsparcia pracowników. Jestem głęboko przekonany, że kiedy pojawią się środki z Unii Europejskiej, ten format będzie użyteczny także dla innych, którzy będą chcieli z niego korzystać. Skoncentrowaliśmy się na tym, żeby dopiąć porozumienie z Kazimierzem Biskupim, ale liczę na to, że pojawią się inne samorządy zainteresowane taką współpracą – powiedział prezes Piotr Woźny.

Porozumienie docenia także wójt Kazimierz Biskupiego. – Wspólnie uznaliśmy, że taki program pilotażowy przydałby się na naszym terenie. To dopiero początek, bo chcemy rozszerzyć zakres możliwości inwestycyjnych naszej gminnej spółki i wierzę w to, że będziemy potrzebować więcej pracowników. Trwają także rozmowy z przedsiębiorcami prywatnymi naszej gminy, którzy również są zainteresowani tym projektem – poinformował Grzegorz Maciejewski.

Obok prezesa zarządu ZE PAK i wójta gminy Kazimierz Biskupi umowę podpisał także, jako obserwator społeczny, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Przemysław Piechocki. Stowarzyszenie ma podjąć działania polegające na promowaniu wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej do wspierania procesu sprawiedliwej transformacji.
Widzimy ogromną potrzebę powstawania tego typu inicjatyw. Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązania lepiej przygotują region do transformacji. Podpisana umowa to jedno z ciekawszych rozwiązań. Na podstawie doświadczeń, które zbierzemy w Kazimierzu Biskupim, chcemy je zaproponować innym gminom jako rozwiązanie już sprawdzone – stwierdził Przemysław Piechocki.

Strony porozumienia podkreśliły, że jest to program pilotażowy, który po osiągnięciu planowanych efektów będzie mógł być kontynuowany i rozwijany.      eg

Fot. Marcin Oliński
Od lewej: Przemysław Piechocki, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi, Piotr Woźny, prezes zarządu ZE PAK

 

Dodaj komentarz