Od Zemełki do Caravaggia

W konińskim Centrum Kultury i Sztuki po raz kolejny możemy podziwiać malarstwo Kazimierza Białkowskiego. Przedstawione prace tym razem nawiązują nie tylko do historii naszego regionu.

Kazimierz Białkowski był pracownikiem KWB „Konin”. Jego malarska pasja ujawniła się już w czasie pracy zawodowej. Tematyka rysunków i akwareli odnosiła się przede wszystkim do życia kopalni, prace przedstawiały maszyny górnicze, odkrywki i brykietownię. Z biegiem lat Kazimierz Białkowski połączył zamiłowania malarskie z zainteresowaniem historią. Zaczął tworzyć oryginalne portrety ludzi związanych z rodzinnym miastem i regionem. Część obecnej wystawy, zatytułowana „Regionalia”, stanowią te właśnie prace – portrety Zofii Urbanowskiej, Fryderyka Chopina, Jana Zemełki, ojca Tarejwo.

Część druga ekspozycji zawiera „Reprodukcje”, czyli repliki prac mistrzów pędzla: Wyspiańskiego, Mehoffera, Caravaggia czy Rembrandta. Nie są to jednak tylko kopie, każdy obraz zawiera indywidualny, odautorski akcent naszego regionalnego artysty.

Wystawa jest prezentowana w Centrum Kultury i Sztuki na ul. Okólnej. Będzie czynna do 16 lipca. Zapraszamy!     e

Fot. CKiS

 

Dodaj komentarz