Czego oczekują pracownicy

Zarząd ZE PAK zachęca pracowników do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest poznanie oczekiwań i potrzeb załogi związanych z transformacją sektora paliwowo-energetycznego w naszym regionie.

Prezes Piotr Woźny wystosował w tej sprawie list do pracowników, w którym czytamy:  Jako spółka, która będzie na przestrzeni następnych lat uczestniczyć w procesie transformacji, chcemy dołożyć maksymalnej staranności w zbadaniu oczekiwań naszych pracowników w procesie potencjalnej zmiany miejsca pracy.
Badanie, które zamierzamy przeprowadzić, jest ważne dla przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy będą oceniać proces planowanej transformacji w Wielkopolsce wschodniej i wspierać nasze działania. Jeśli dobrze wykorzystamy tę okazję, to jako mieszkańcy tego regionu i pracownicy przemysłu wydobywczo-energetycznego będziemy mieli możliwość pozyskania większych środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Badanie jest dobrowolne, prowadzone przez niezależne organizacje, anonimowe i nieodpłatne. Jako Zarząd Grupy ZE PAK SA nie płacimy w żaden sposób za udział w badaniu, a tym samym nie mamy wpływu na jego wyniki. (…)
Uprzedzając jakiekolwiek obawy: sam udział (lub odmowa udziału) nie wpłyną na ocenę poszczególnych pracowników. Nie należy zaproszenia do udziału w badaniu rozumieć jako wskazania do programu zwolnień lub zmiany miejsca zatrudnienia. Udział dużej grupy pracowników pozwoli sporządzić raport o oczekiwaniach pracowników, który będzie mógł stanowić podstawę do rozmów z potencjalnymi inwestorami lub pracodawcami.

Informacja dotycząca ankiety została rozesłana drogą mailową. Link do badania jest dostępny również na stronach intranetowych spółek Grupy Kapitałowej ZE PAK.

Ankieta ma na celu określenie skali oddziaływania transformacji energetycznej na pracowników przemysłu wydobywczego oraz poznania ich potrzeb i oczekiwanych mechanizmów wsparcia. Pytania dotyczą sytuacji zawodowej respondenta oraz jego preferencji wobec ofert pracy. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane odpowiedzi będą analizowane zbiorczo. Odpowiedzi zostaną wykorzystane przy planowaniu sprawiedliwych rozwiązań w procesie transformacji, szczególnie w zakresie zatrudnienia i mechanizmów osłonowych.

 

Dodaj komentarz