Na Dzień Energetyka

W kronice  kopalni Konin  opisane są  nie tylko  wydarzenia bezpośrednio  związane  z przedsiębiorstwem  górniczym.  Zapiski  dotyczą  także  otoczenia  kopalni. Kronika  wspomina  na przykład  o powstaniu  pierwszej elektrowni:
W wyniku  rozwoju  bazy surowcowej  dla energetyki  w Koninie  w 1955 r.  rozpoczęto  budowę Elektrowni „Konin”  we wsi  Gosławice  o mocy  583 MW.  Projekt budowy  tej elektrowni rozłożono  na trzy etapy:  I etap – III kwartał 58 r.,  II etap – IV kwartał 1961 r.  i  III etap  do końca 1964 r.  Eksploatację elektrowni  rozpoczęto  1 lipca 1958 r.
Zamieszczono też zdjęcia  pokazujące elektrownię  i jej instalacje  z zewnątrz  oraz halę siłowni.  Pod datą  20 lutego 1962  zapisano:  W największej  w kraju  siłowni  opalanej węglem brunatnym – Elektrowni „Konin”  następuje  rozruch urządzeń  polskiego turbozespołu  o mocy 50 MW.

Wśród zapisków z roku 1962  znaleźć można  także echa  uroczystości organizowanych  z okazji Dnia Energetyka,  w tym fotografię  z akademii.  Napis  obok zdjęcia  głosi:  Energetycy konińscy wyprodukowali  już w okresie  od 31 sierpnia 1958 roku  4 miliardy  kWh  energii elektrycznej  na węglu brunatnym.  Koszt produkcji  1 kWh  waha się  w granicach 14 – 16 groszy.  Meldunek ten złożyli  energetycy konińscy  władzom zwierzchnim  z okazji swojego święta.

Święto to przypada 14 sierpnia.  Wszystkim  Energetykom  naszego zagłębia  życzymy  wiele pomyślności!                   e

Fot. archiwum
1 –  Elektrownia Konin od strony południowej
2 –  Fragment rozdzielni
3 –  Hala
4 –  Akademia z okazji Dnia Energetyka

 

Dodaj komentarz