GG 30 lat temu

Wyniki półrocza
Księgowość  kopalni  podsumowała  pierwsze  półrocze  pracy  KWB.  Wyniki  finansowe  są  dobre.
Dochody  ze  sprzedaży  wynoszą  634  mld  666  mln  zł,  stanowi  to  56,8 %  wykonania  planu  rocznego.
Zysk kopalni  zamknął się  sumą  131 mld 229 mln zł.  Wypracowały  go cztery  zakłady  naszego  przedsiębiorstwa.  Najwięcej – 130 mld 299 mln –  dostarczyła KWB.  Zakład  Transportowy wypracował  117 mln zł,  a  OWL  w Kołobrzegu  817 mln zł.  Zerowy zysk  przyniósł  w pierwszym półroczu  Zakład  Robót  Górniczych.  Są to  zakłady  na pełnym  wewnętrznym rozrachunku gospodarczym,  samodzielnie  sporządzające bilans  i  rachunek wyników.  Od  1 stycznia  br.  na zasadach  ograniczonego  wewnętrznego  rozrachunku gospodarczego  działają  Warsztaty Naprawcze.
Większość  wypracowanych  pieniędzy  przeznaczona  została  na konieczne wpłaty.  Podatek  dochodowy  sięgnął  52 mld 300 mln zł,  dywidenda  20 mld 058 mln,  a podatek  od wzrostu wynagrodzeń  449 mln zł.  Tak  więc  w przedsiębiorstwie  pozostało  58 mld 422 mln zł.
Pion  głównego księgowego  zasygnalizował  wysoki poziom zapasów  – ich przyrost  od stycznia  do czerwca  wyniósł ponad  12 mld zł.  Stąd też  należy  zwrócić  większą uwagę  na gospodarkę magazynową  i  na bieżąco  analizować  celowość zakupów.

„Głos Górnika”  nr 12,  30 sierpnia 1991 r.

Fot. archiwum

Na zdjęciu odkrywka Kazimierz

 

Dodaj komentarz