Atom w Pątnowie

Zespół Elektrowni PAK nawiązał współpracę ze spółką MS Innovation Impulse GMBH oraz Synthos Green Energy SA. Celem wspólnego projektu jest budowa w Pątnowie elektrowni jądrowej. Umowa została podpisana 31 sierpnia br.

Elektrownia będzie pracowała w oparciu o amerykańskie technologie SMR (small modular reactor – mały reaktor modułowy). Projekt zakłada budowę 4 – 6 reaktorów o mocy 300 MW każdy.
To najpoważniejsze podjęte dotąd w Polsce przedsięwzięcie związane z energią jądrową i SMR. Dzięki wykorzystaniu części aktywów ZE PAK, ma ono dużą szansę realizacji – ze względu na korzystną lokalizację i już istniejącą infrastrukturę przesyłową prądu.

Pątnów jest lokalizacją wskazaną w rządowym programie polskiej energetyki jądrowej. Nasze plany nie są konkurencyjne w stosunku do planów państwa – SMR nie zastąpią dużej energetyki państwowej, ale mogą stanowić jej doskonałe uzupełnienie i stopniowo zastępować część mocy wytwarzanej z paliw kopalnych, a w niedługim czasie mogą pomóc zniwelować brak dostępnych mocy w systemie energetycznym, wynikający z odstawiania kolejnych bloków węglowych i zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną – podkreślił prezes ZE PAK Piotr Woźny.

Właściciel ZE PAK Zygmunt Solorz powiedział: Od kilku lat stawiam na czystą i zeroemisyjną energię. Słońce, wiatr, wodór i atom to najważniejsze źródła energii, w jakie inwestujemy. PAK jest pierwszym w Polsce producentem energii z węgla, który nie tylko mówi, że ma plan odejścia od węgla, ale faktycznie od niego odchodzi. Zbudowaliśmy największą w Polsce farmę fotowoltaiczną, planujemy wykorzystać energię wiatru, rozwijamy infrastrukturę wodorową. Inwestycja w atom to gigantyczna szansa dla Polski, jej mieszkańców i firm na dostęp do czystej i taniej energii. Polska potrzebuje różnorodnych, ekologicznych źródeł prądu i ciepła, zarówno dla wszystkich odbiorców indywidualnych, jak i dla firm.

Głęboka dekarbonizacja jest koniecznością i wynika nie tylko z troski o planetę, ale również z realnych potrzeb gospodarki i efektywności kosztowej. Oczywistą odpowiedzią na ten kryzys są technologie atomowe – nowoczesne, ale jednak oparte o sprawdzone w przeszłości rozwiązania. Polska jest hubem produkcyjnym Europy, która wymaga bezemisyjnych i stabilnych źródeł energii. Jeżeli chcemy rozwijać się dalej w szybkim tempie i stawać się coraz zamożniejszym społeczeństwem, ściągać do nas kolejne zagraniczne inwestycje, musimy mieć dostęp do atrakcyjnej cenowo energii. Synthos występuje w tym projekcie w dwóch rolach: jako inwestor i dostawca technologii – dodał Michał Sołowow, właściciel grupy kapitałowej Synthos, która jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. W jej skład wchodzi 7 zakładów produkcyjnych w Polsce, Czechach, Francji i Holandii.

 

Dodaj komentarz