Program pilotażowy dla pracowników spółek górniczych

PAK KWB Konin oraz PAK Górnictwo podpisały umowę o współpracy ze spółką Jobs First, dostawcą usług doradztwa zawodowego i outplacement. Celem umowy jest wsparcie pracowników spółek górniczych ZE PAK, którzy będą kończyć pracę w związku z zamknięciem wydobycia węgla z odkrywek Drzewce i Jóźwin, w znalezieniu nowego zatrudnienia.

Ogłoszona w ubiegłym roku strategia ZE PAK przewiduje całkowitą rezygnację z wydobycia węgla brunatnego oraz wygaszenie elektrowni wykorzystujących ten surowiec do produkcji energii elektrycznej i cieplnej do 2030 roku. Niezależnie od wyznaczonej daty, zasoby węgla brunatnego dostępne w konińskich odkrywkach ulegają wyczerpaniu. W 2022 roku wyeksploatowane zostaną zasoby surowca w odkrywce Jóźwin i Drzewce. Ostatnią funkcjonującą odkrywką KWB Konin będą Tomisławice.

Spółki górnicze GK ZE PAK na dzień 30 września tego roku zatrudniały 1.900 osób. Pracownicy Grupy Kapitałowej ZE PAK ciągle nie mają zagwarantowanego dostępu do środków finansowych z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma być narzędziem finansowania nieuniknionej w kontekście unijnej polityki klimatyczno-energetycznej transformacji energetycznej polskich regionów górniczych. Dlatego władze GK ZE PAK – wyprzedzając nieuchronną restrukturyzację zatrudnienia w spółkach górniczych – postanowiły uruchomić i sfinansować ze środków własnych pilotażowy program wsparcia pracowników w znalezieniu nowego zatrudnienia (outplacement). Programem tym w fazie pilotażu zostanie objętych do 100 pracowników spółek górniczych ZE PAK.

Udało nam się uruchomić pilotażowy program wsparcia naszych pracowników i będę robił wszystko, aby zakończył się on sukcesem. Odwlekające się terminy wsparcia pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK ze środków z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji powodują, że nie możemy już dłużej czekać i musimy wdrażać oraz finansować z własnych środków działania wspierające naszych ludzi – powiedział prezes ZE PAK Piotr Woźny.

Partnerem ZE PAK w tym projekcie została spółka Jobs First. Stosowana przez nią metoda ma na celu doprowadzenie odchodzących pracowników do podjęcia nowej pracy jeszcze w trakcie trwania programu. Firma realizowała programy przywracania do zatrudnienia dla przeszło 5 tysięcy osób w całej Polsce. Działała zarówno na zlecenie sektora publicznego, pomagając osobom długotrwale bezrobotnym w powrocie na rynek pracy, jak również na zlecenie pracodawców prywatnych różnych branż, restrukturyzujących zatrudnienie. We wszystkich tych programach osiągnęła wysoką, udokumentowaną skuteczność.
To dla nas ważne i bez wątpienia trudne zadanie, ale wykorzystamy całe nasze dotychczasowe doświadczenie, pomagając odchodzącym pracownikom ZE PAK w podjęciu nowej pracy. Jest to bezprecedensowa inicjatywa, jeżeli chodzi o zmiany w górnictwie i energetyce, wciąż unikatowa na rynku wśród pracodawców – mówi Anna Karaszewska, prezes zarządu Jobs First.

Projekt wspierający pracowników w znalezieniu nowego zatrudnienia to kolejna inicjatywa ZE PAK mająca na celu przekwalifikowanie załogi koncernu górniczo-energetycznego. W ubiegłym roku na terenie Elektrowni Konin uruchomione zostało Centrum Szkoleniowe OZE, w którym ponad 70 pracowników przeszło szkolenie oraz uzyskało kwalifikacje montera instalacji fotowoltaicznych. Część z tych osób zatrudniona została w spółce ESOLEO wchodzącej w skład Grupy Cyfrowy Polsat i brała udział w pracach związanych z budową farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MW powstającej w Brudzewie na zrekultywowanych terenach pogórniczych likwidowanej kopalni Adamów. ZE PAK zawarł również umowy z gminami Kazimierz Biskupi i Rychwał przewidujące sfinansowanie przez ZE PAK działań związanych z tworzeniem miejsc pracy dla byłych pracowników grupy kapitałowej w jednostkach organizacyjnych tych gmin.

ZE PAK

 

Dodaj komentarz