Mimo niełatwych warunków w polskich kopalniach węgla brunatnego nastąpił wzrost wydobycia. Zwiększyła się także krajowa produkcja energii elektrycznej.

W pierwszej połowie 2021 roku w krajowej branży węgla brunatnego nastąpił spadek wszystkich wskaźników produkcyjnych opisujących działalność sektora i bezpośrednio wpływających na koszty funkcjonowania kopalń. Zmniejszyło się zdejmowanie nadkładu (dynamika 87,4 % rdr), zużycie energii elektrycznej (dynamika 92,5 % rdr) oraz ilość wypompowanej wody z odkrywek (dynamika 96,4 % rdr).
Od kilku lat trwa obniżanie poziomu zatrudnienia w branży, w ostatnim półroczu zmniejszyło się o 800 osób (dynamika 90,1 % rdr) i wyniosło 7, 3 tys. pracowników.

Wzrosło natomiast wydobycie węgla brunatnego (dynamika 110,1 % rdr). Kopalnie wydobyły łącznie 24 611 tys. ton, co w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 stanowi wzrost o ponad 2,2 mln ton węgla.
Współpracujące z kopalniami elektrownie odebrały 24 954 tys. ton (dynamika 109 % rdr). Ilość ta przewyższa ogólną produkcję, ponieważ uwzględnia zakup węgla przez PAK KWB Konin z kopalni Sieniawa.

Największy udział w wydobyciu, ponad 75 %, ma lider branży – KWB Bełchatów, która uzyskała 18,6 mln ton, co stanowi wzrost o 1,3 mln ton w stosunku do roku 2020 (dynamika 107,8 % rdr).
Udział kopalni Turów przy wydobyciu rzędu 3,9 mln ton (dynamika 170,5% rdr) wyniósł prawie 16 %. W kopalni Konin wydobyto 1,9 mln ton (dynamika 83,3 % rdr), co przełożyło się na 8 % udział w produkcji. Wynik uzyskany przez kopalnię Adamów na poziomie niespełna 60 tys. ton (dynamika 16,4 % rdr) stanowi śladowy udział w ogólnym wydobyciu sięgający 0,3 %.

W pierwszym półroczu 2021 produkcja energii elektrycznej w Polsce była wyższa w porównaniu do 2020 o 11,1% (co szło w parze ze wzrostem zużycia energii w kraju o 6,3 %) i wyniosła 85,8 TWh. Przedsiębiorstwa energetyki zawodowej wyprodukowały 70,5 TWh (o 15,6 % więcej niż w 2020) i osiągnęły 82,1 % udział w ogólnej strukturze produkcji energii elektrycznej.
Elektrownie przemysłowe wyprodukowały 7 TWh (o 14 % mniej), co stanowi 8,1 % udziału w ogólnej produkcji. Pozostałe elektrownie niezależne wyprodukowały 8,1 TWh (o 2,2 % więcej), co stanowi 9,4 % ogólnej produkcji.

Wykorzystanie węgla brunatnego do produkcji energii od stycznia do czerwca praktycznie pozostało na tym samym poziomie, co rok temu (30,2%  w  2020  oraz  30,1%  w  2021 roku).

Źródło: „Węgiel Brunatny” nr 3 (116)

 

Dodaj komentarz