Dzień Górnika 2021

Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z nasilającą się czwartą falą koronowirusa, w trosce o zdrowie pracowników, wspólne uroczystości barbórkowe spółek PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów oraz PAK Górnictwo zostały – podobnie jak w roku ubiegłym – ograniczone do niezbędnego minimum, bez organizacji imprez skupiających większą grupę osób.

Zarządy spółek uznały, że podczas imprez tradycyjnie organizowanych z okazji Dnia Górnika nie będzie możliwe dostateczne zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom spotkań. Zarządy podjęły decyzję o rezygnacji z organizowania akademii barbórkowej oraz przemarszów czwartego grudnia ulicami Konina i Turku. Nie odbędą się również imprezy towarzyszące: koncert Orkiestry Dętej Kopalni Konin oraz tradycyjne biesiady – Karczma Piwna i Comber Babski.

Zgodnie ze zwyczajem drugiego grudnia złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem św. Barbary przed siedzibą kopalni w Kleczewie (godz. 9.00) oraz w Warence (godz. 11.00).
Czwartego grudnia zostaną odprawione msze święte w intencji górników w kościołach w Koninie i Turku oraz w kościołach parafialnych w Kramsku, Kleczewie, Kazimierzu Biskupim i Ślesinie. Pracownicy spółek będą mogli indywidualnie uczestniczyć w tych nabożeństwach. Osoby pracujące czwartego grudnia otrzymają tradycyjne śniadanie górnicze na swoich stanowiskach pracy.

Oto wykaz kościołów, w których czwartego grudnia odprawione zostaną msze święte.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Wojciecha w Koninie, godz. 9.00
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem bł. Jerzego Matulewicza w Koninie, godz. 9.00
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Koninie, godz. 18.00
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Maksymiliana w Koninie, godz. 18.30
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Barbary w Turku, godz. 11.30
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Kleczewie, godz. 8.00
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa i Dobrego Pasterza w Ślesinie, godz. 9.00
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Marcina z Tours w Kazimierzu Biskupim, godz. 11.00
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Stanisława BM w Kramsku, godz. 17.00

Dodaj komentarz