GG 30 lat temu

Ile i na co?
Część pracowników kopalni wypełniła deklarację o treści „upoważniam Dział Rachuby Zarobków KWB „Konin” do potrącenia od dnia… aż do odwołania z moich miesięcznych poborów brutto zadeklarowanego procentu na niżej wymienione cele: Klub Sportowy „Górnik” (0,4%), Zakładowy Fundusz Ochrony Zdrowia (0,2%), Fundusz Socjalny Kopalni „Konin” (0,25%), Orkiestrę Kopalni „Konin” (0,15%).”
Można było wyrazić zgodę na potrącenie z zarobków kwot na wszystkie cele, względnie wskazać tylko niektóre.

W 1991 roku  na poszczególnych   kontach  zgromadzono  i  wydatkowano  następujące kwoty:
– KS „Górnik” – 35 189 463 zł,    wydatkowano 31 484 063 zł,
– ZFOZ – 134 625 960 zł,  pozostało z 1990 roku 13 807 841 zł,  łącznie na koncie jest 146 433 801 zł,
– fundusz socjalny – 135 700 650 zł,  wykorzystywany na bieżąco,
– orkiestra 78 877 627 zł,  nadal na koncie.

Apel Rady
Rada Pracownicza zwróciła się do załogi kopalni z następującym apelem:
„Mając na uwadze chęć osiągnięcia jak najlepszych wyników produkcyjno-ekonomicznych w 1992 roku Rada Pracownicza kieruje apel do załogi o szukanie wszelkich możliwości obniżenia kosztów własnych na każdym odcinku działalności kopalni”.

„Głos Górnika” nr 19,    31 stycznia 1992 r.

Na zdjęciu basen w hali „Rondo”.   Fot. archiwum

 

Dodaj komentarz