Rząd zaktualizował założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040). Zmiany mają polegać na przyspieszeniu działań zapewniających bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Najważniejsze z nich to:
– zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowa mocy opartych o źródła krajowe
– dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii
– poprawa efektywności energetycznej
– dalsza dywersyfikacja dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglowodorów
– dostosowanie decyzji inwestycyjnych w gazowe moce wytwórcze do dostępności paliwa
– wykorzystanie jednostek węglowych
– wdrożenie energetyki jądrowej
– rozwój sieci i magazynowania energii
– negocjacje zmian regulacji UE.

Celem działań ma być pokrycie zapotrzebowania na moc elektryczną za pomocą zdywersyfikowanych technologicznie źródeł krajowych. Do roku 2040 około połowy produkcji energii elektrycznej ma pochodzić ze źródeł odnawialnych: instalacji wiatrowych i słonecznych oraz wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu i ciepła ziemi. Rząd zapowiedział zwiększenie wsparcia finansowego dla samowystarczalności energetycznej gospodarstw domowych.

Polska będzie dążyć do stopniowego zmniejszania zależności gospodarki od gazu ziemnego i ropy naftowej, jednak przez najbliższe dekady surowce te nadal będą wykorzystywane. Przyspieszona zostanie budowa terminala gazowego w Zatoce Gdańskiej wraz z rozbudową sieci krajowej i podziemnych magazynów gazu ziemnego.
Ze względu na brak przewidywalności na rynku gazu, zwiększeniu może ulec poziom wykorzystania istniejących w systemie energetycznym jednostek węglowych, a tempo ich konwersji na jednostki gazowe będzie zależało od dostępności surowca.

W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa zostanie okresowo zwiększone wykorzystanie krajowych złóż węgla kamiennego, a istniejące jednostki wytwórcze będą utrzymane w gotowości do pracy i ewentualnie modernizowane.
Zintensyfikowane będą również działania mające na celu rozwój czystych technologii węglowych (CTW).

W kwestii energetyki jądrowej przewiduje się wykorzystanie przede wszystkim dużych reaktorów (powyżej 1000 MW), ale możliwe będzie także wdrożenie małych reaktorów modułowych (SMR).

Ważnym celem ma być dążenie do poprawy efektywności energetycznej, która ogranicza popyt na energię i redukuje zapotrzebowanie na surowce. Tu priorytetem jest rozwój sieci elektroenergetycznych oraz magazynów energii, w tym elektrowni wodnych szczytowo-pompowych i magazynów prosumenckich.

W komunikacie podano, ż Polska będzie negocjować reformę mechanizmów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, aby „możliwe było przeprowadzanie niskoemisyjnej i ambitnej transformacji, przyczyniając się do realizacji celów UE, przy uwzględnieniu czasowego zwiększonego wykorzystania konwencjonalnych mocy wytwórczych, bez ponoszenia nadmiernych kosztów wynikających z polityki klimatycznej”.

Źródło:  CIRE,   31 marca 2022

 

Dodaj komentarz