Ankieta dla mieszkańców regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego postanowił przeprowadzić badanie mające na celu diagnozę aktualnej sytuacji społecznej i zawodowej, wyzwań i potrzeb mieszkańców oraz funkcjonowania instytucji polityki społecznej w Wielkopolsce Wschodniej. Projekt na zlecenie urzędu realizuje konsorcjum firm: Grupa BST sp. z o.o. oraz Kreatus sp. z o.o.

Opowiadając na pytania, mieszkańcy Konina oraz powiatu kolskiego, słupeckiego, konińskiego i tureckiego mogą podzielić się swoją opinią i pomóc ustalić rekomendacje, kogo i jak instytucje publiczne powinny wspierać w procesie transformacji energetycznej, która już się dzieje w naszym regionie. Opinie mieszkańców pomogą instytucjom publicznym przygotować rozwiązania łagodzące ewentualne negatywne społeczne i gospodarcze skutki transformacji energetycznej.

Badanie  jest  anonimowe.   Ankieta   została  zamieszczona   na   stronie  internetowej   UMWW.  Link do badania: https://www.badania-online.pl/cawi/index.php/575217?lang=pl&fbclid=IwAR1xcW-6qoXrM6z8eoe89ngTSD9uyJyPle7EFGkE-_i25JEuYiAYduHxrts

 

Dodaj komentarz