W listopadzie 2020 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej powstało Centrum Technologii Kosmicznych, a ostatnio na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu utworzono nową specjalność: Kosmiczne górnictwo otworowe (Space Drilling).  To propozycja dla tych, którzy chcą związać swoją przyszłość zawodową z branżą kosmiczną oraz high-tech.

Zdaniem władz uczelni to obiecująca specjalność – z raportu Luksemburskiej Agencji Kosmicznej wynika, że do 2045 roku w górnictwie kosmicznym będzie pracowało od 845 tysięcy do 1,8 mln osób i dziedzina ta stanie się strategiczną gałęzią gospodarki.
„Branża kosmiczna jest wysoce innowacyjną dziedziną, która generuje technologie high-tech, jest strategiczna dla bezpieczeństwa państwa, a wiele wynalazków pierwotnie opracowywanych dla tej branży znalazło zastosowanie w codziennym życiu. Jest to również dziedzina, która mocno interesuje młodych ludzi i inspiruje ich do działania” – napisano w założeniach nowej specjalności.

Część programu stanowią klasyczne przedmioty związane z technologiami wiertniczymi, ale w nowym ujęciu, zakładającym konwersję tych technologii do ekstremalnych warunków kosmicznych. Pozostałe przedmioty są związane z poszukiwaniem i wykorzystaniem zasobów kosmicznych, technologiami ISRU (In-Situ Resources Utilization) oraz geoinżynieryjnym tworzeniem infrastruktury na potrzeby załogowych misji kosmicznych i kolonizacji kosmosu.
Program obejmuje zatem astrofizykę i astronomię geodezyjną, mechanikę orbitalną dla transportu i górnictwa kosmicznego, planetologię, technologie satelitarne, eksploatację surowców w warunkach środowiska kosmicznego czy inżynierię maszyn górniczych w warunkach pozaziemskich. Część przedmiotów, jak thermodynamics czy advanced fluid mechanics, będzie wykładana po angielsku.

Co ciekawe, założono, że część studentów będzie po studiach humanistycznych pierwszego stopnia, dlatego program wymaga znajomości jedynie podstawowych zagadnień z zakresu fizyki, chemii, matematyki i inżynierii. Przewiduje też takie przedmioty, jak prawo uprzemysłowienia kosmicznego czy wszechświat – początek, ewolucja, człowiek. To podejście ma kształtować postawy innowacyjne i przedsiębiorcze oraz inicjować kosmiczną pasję wśród ludzi różnych specjalności, czego nie da się osiągnąć bez rozwoju kompetencji społecznych i współpracy z humanistami.

Zajęcia rozpoczną się w marcu przyszłego roku i potrwają trzy semestry. Zainteresowanie nową specjalnością już wyraziły wiodące polskie firmy oraz instytuty naukowe z sektora kosmicznego. Ciekawe, czy znajdą się również chętni studenci.    e

 

Dodaj komentarz