Powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Organizacje związkowe działające w Grupie Kapitałowej ZE PAK powołały Komitet Inicjatywy Ustawodawczej obywatelskiego projektu ustawy o restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych oraz energetycznych produkujących energię z węgla brunatnego. Pracownicy ZE PAK domagają się takich samych praw, jakie od 20 lat mają górnicy na Śląsku.

Transformacja energetyczna zagłębia konińskiego, polegająca na rezygnacji z wytwarzania energii z węgla brunatnego, prowadzi do likwidacji wielu stanowisk pracy. Od początku 2020 roku do dziś zatrudnienie w GK ZE PAK spadło o 1.250 osób, z czego jedynie 30% to odejścia emerytalne. Środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a także Funduszu Modernizacyjnego, które miały złagodzić skutki transformacji, do tej pory nie zostały uruchomione. Dlatego organizacje związkowe przygotowały obywatelski projekt ustawy w sprawie emerytur pomostowych dla górników i energetyków. O tej inicjatywie pisaliśmy 17 maja.

Wczoraj przedstawiciele organizacji związkowych zawiadomili marszałka Sejmu o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej obywatelskiego projektu ustawy o restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych oraz przedsiębiorstwach energetycznych produkujących energię elektryczną z węgla brunatnego. Dokument ten przekazali: Alicja Messerszmidt, przewodnicząca Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Inżynieryjno-Technicznych „Kadra” przy KWB Konin, oraz Mirosław Reśkiewicz, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Grupy ZE PAK.

Alicja Messerszmidt, przedstawiając związkową inicjatywę podczas konferencji prasowej, zaapelowała: Konińscy górnicy i energetycy wołają o pomoc i proszą o zrozumienie! Tu i teraz zamykane są dwie odkrywki Jóźwin i Drzewce. Chcemy, żeby górnictwo i energetyka węgla brunatnego miały ustawę gwarantującą pracownikom takie same prawa emerytalne dotyczące urlopów i odpraw, jakie mają górnicy węgla kamiennego. Ta ustawa niejednemu górnikowi uratuje życie.

Inicjatywa jest konieczna, żeby zapewnić pracownikom sektora branży energetycznej i węgla brunatnego z Konina takie same ustawowe prawa, jakie przysługują pracownikom sektora węgla kamiennego na Śląsku, zwłaszcza w zakresie urlopów przedemerytalnych i odpraw. Ustawa jest szczególnie ważna z uwagi na średnią wieku naszych pracowników i troskę o godną egzystencję ich rodzin do czasu nabycia przez nich praw emerytalnych – dodał Mirosław Reśkiewicz.    eg

Fot. ZE PAK

 

Dodaj komentarz