Jubileusz Turowa

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów świętuje w tym roku 75-lecie, uroczystość jubileuszowa odbyła się 3 czerwca.

Zaglądając do historii kopalni przekonamy się, że tradycje wydobywania węgla w Niecce Żytawskiej są o wiele dłuższe niż 75 lat. Początki eksploatacji sięgają roku 1740, a w XIX wieku w tym rejonie istniało niemal 100 prywatnych kopalń podziemnych i wyrobisk odkrywkowych. W 1904 roku regularną eksploatację metodą odkrywkową na skalę przemysłową rozpoczęła Spółka Akcyjna „Herkules”. W 1908 roku powstała brykietownia, a trzy lata później opalana węglem brunatnym Elektrownia Hirschfelde. W latach 30. w kopalni wprowadzono nowoczesne wielonaczyniowe maszyny odkrywkowe, w tym uruchomioną w 1936 roku pierwszą koparkę kołową.

Po wojnie, w latach 1945-47, zakłady Hirschfelde pracowały pod nadzorem administracji radzieckiej. Ustanowiona na Nysie Łużyckiej granica rozdzieliła jednolity wcześniej organizm tego przedsiębiorstwa: po polskiej stronie została kopalnia, po drugiej – elektrownia, warsztaty naprawcze i magazyny.

Kopalnia, nosząca pierwotnie nazwę „Graniczna”, przeszła na własność Państwa Polskiego 18 czerwca 1947 roku. Od tamtej pory zaczynają się polskie dzieje „Turowa”. W rejon Bogatyni zaczęli przybywać strażnicy z kopalń górnośląskich oraz ludzie powracający z robót przymusowych z Niemiec, osadnicy II Armii WP oraz reemigranci z Europy Zachodniej.

W roku 1956 zakończył się pionierski okres opanowywania górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego przez polskich górników i rozpoczęto rozbudowę kopalni jako części kombinatu „Turów”. W styczniu 1958 roku przybyła do Bogatyni pierwsza grupa budowniczych, równocześnie przygotowano zaplecze techniczne przy głównym placu budowy elektrowni, a 21 sierpnia 1959 roku Rada Ministrów podjęła wykonawczą uchwałę w sprawie „budowy Kombinatu Górniczo-Energetycznego na węglu brunatnym w Turoszowie”. Budowie został nadany priorytet o symbolu „T”, miała bowiem szczególne znaczenie dla gospodarki, była w tamtych latach największą inwestycją energetyczną tego typu w Europie.

Budowa kombinatu została zakończona w 1965 roku. W następnych latach przedsiębiorstwo rozwijało się i wydobywało węgiel przede wszystkim na potrzeby Elektrowni Turów o mocy 2000 MW. Na początku lat 90. rozpoczęto program modernizacyjny, który uwzględniał m.in. budowę nowych maszyn podstawowych. W krótkim czasie Kopalnia Turów stała się nowoczesnym zakładem, wciąż się rozwijającym i dbającym o ekologię. W roku 2001 skreślono ją z listy 80 najbardziej uciążliwych zakładów dla środowiska.

W wyniku komercjalizacji 7 kwietnia 2000 roku Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Turów stało się jednoosobową spółką Skarbu Państwa, która w marcu 2004 roku weszła w skład Spółki BOT Górnictwo i Energetyka S.A.

Fot. KWB Turów

 

Dodaj komentarz