Św. Barbara czuwa w Warence

Dwunastego lipca 1981 roku na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Adamów odbyła się jedna z największych na ówczesne czasy w regionie konińskim uroczystości, która zgromadziła tysiące ludzi. Według organizatorów było ich około 12 tysięcy – powiedział Andrzej Filipiak, przewodniczący Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku. Powodem tak licznego zgromadzenia było odsłonięcie figury św. Barbary w Warence.

Dokładnie 35 lat później, 12 lipca 2016 roku na przełomie I i II zmiany, odbyła się uroczystość upamiętniająca tę historyczną chwilę. Na plac w Warence przybyło wielu uczestników tamtych wydarzeń, przedstawiciele zarządu kopalni, a także związków zawodowych: OP NSZZ „Solidarność”, MZZ Górników i MZZ KADRA. Towarzyszyły im poczty sztandarowe oraz asysta umundurowanych górników.

Nawiązując do historycznej daty Andrzej Filipiak wspominał: Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy pracowników kopalni zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”, a także w Związku Zawodowym Górników. Podczas uroczystej mszy świętej, którą odprawił prałat Józef Olczyk, proboszcz parafii p/w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku, odsłonięto figurę św. Barbary Patronki Górników oraz poświęcono sztandar NSZZ „Solidarność”. Poświęcenia figury i sztandaru dokonał ordynariusz diecezji włocławskiej, biskup Jan Zaręba.
W uroczystościach udział wzięli m.in.: przewodniczący Krajowej Komisji Koordynacyjnej Górnictwa NSZZ „Solidarność” w Katowicach – Henryk Sienkiewicz; przewodniczący Zarządu Międzyzakładowej Komisji Robotniczej Śląska i Zagłębia – Stefan Pałka i przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie – Ryszard Stachowiak. Przyjechały także delegacje zakładów przemysłu węgla brunatnego z całego kraju oraz delegacje komisji zakładowych Regionu Konińskiego. Na zakończenie uroczystości Grzegorz Wojtczak odczytał modlitwę do św. Barbary.

W geście upamiętnienia wydarzeń sprzed 35 lat uczestnicy spotkania złożyli wiązanki kwiatów pod figurą św. Barbary.

Andrzej Filipiak
Fot. Zenon Fabian

Dodaj komentarz