PGE zbuduje w Żarnowcu największy magazyn energii w Europie. Projekt wpisuje się w cel strategiczny grupy w dziedzinie magazynowania energii – posiadanie 800 MW nowych instalacji w 2030 roku.

Budowa wielkoskalowego  Bateryjnego Magazynu  Energii Elektrycznej  (BMEE)  przy  Elektrowni Szczytowo-Pompowej (ESP)  Żarnowiec  o mocy nie mniejszej niż 200 MW  i pojemności  ponad 820 MWh jest jednym  z największych tego typu projektów w Europie.  Przewiduje on połączenie  BMEE  z  ESP  Żarnowiec  o mocy 716 MW,  dzięki czemu powstanie innowacyjna  instalacja hybrydowa  o mocy co najmniej 921 MW  i  pojemności ponad 4,6 GWh,  co odpowiada mocy  największych  konwencjonalnych  bloków  w Polsce.  Instalacja będzie mogła  świadczyć regulacyjne usługi systemowe,  posłużyć do odbudowy  systemu energetycznego  lub  zasilić energią  około 200 tysięcy  domów przez co najmniej 5 godzin.  Dodatkowo BMEE  będzie pełnił funkcję  bilansowania technicznego  i  handlowego dla niestabilnych źródeł energii odnawialnej  –  lądowych i morskich farm wiatrowych  oraz instalacji fotowoltaicznych  należących do PGE.

BMEE został już wpisany do rejestru Rynku Mocy i uzyskał warunki przyłączenia do sieci przesyłowej. Projekt ubiega się o dotacje ze środków Komisji Europejskiej, PGE poszukuje także partnerów biznesowych w celu sfinansowania tej inwestycji.

Magazyn będzie  oddalony  o d Morza Bałtyckiego  o około 10 km.  PGE planuje budowę w tym rejonie  trzech morskich farm wiatrowych  o łącznej mocy 3,5 GW.  Ponadto  w odległości 30 km znajduje się  należąca do PGE Farma Wiatrowa „Lotnisko”  o mocy 100 MW  z możliwością  rozbudowy o kolejne 140 MW,  w tym m.in.  o wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne.  Wszystkie te obiekty będą połączone  z KSE poprzez stacje elektroenergetyczne  „Żarnowiec”  oraz  „Choczewo”,  co umożliwi integrację wytworzonej  zielonej energii elektrycznej  oraz  poprawi  ich elastyczność i sterowalność.

Potencjał planowanej instalacji hybrydowej podniesie bezpieczeństwo energetyczne Polski i krajów bałtyckich. Umożliwi także synchronizację systemów energetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy Zachodniej poprzez projekt Harmony Link, będący międzysystemowym połączeniem do wymiany energii elektrycznej między Litwą i Polską.

Źródło: PGE

 

Dodaj komentarz