GG 30 lat temu

Finanse, finanse
Po czterech miesiącach pracy kopalni uzyskaliśmy przychód w wysokości ponad 534 mld zł. Koszty wyniosły  488,5 mld  zł,  zysk brutto sięgnął  zatem prawie 34 mld zł.  (…) Wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 5 mld 643 mln zł. (…)

Porównanie tegorocznych wyników ekonomiczno-finansowych z tym samym okresem roku ubiegłego wypada na korzyść 1991 roku. Zjawisko to spowodowała cena naszego węgla, niezmieniona od lipca ubiegłego roku aż do kwietnia br. Podejmowane na początku roku próby zmiany tej ceny nie dały rezultatu. Dopiero na początku czerwca po rozmowach Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego z elektrownią udało się uzyskać podwyżkę ceny obowiązującą od 15 kwietnia. W dalszym ciągu jednak jest to poziom niezadowalający.

W tym roku znacznie wzrosły koszty i obowiązkowe płatności np. ceny energii, podatki od gruntów i nieruchomości, ceny paliw i usług. (…) Dlatego tak ważna dla naszego przedsiębiorstwa jest dodatkowa sprzedaż węgla odbiorcom rynkowym oraz sprzedaż węgla i brykietów na eksport. Niebagatelne znaczenie ma także stałe obniżanie kosztów działalności kopalni.

„Głos Górnika” nr 28,     6 lipca 1992 r.

Na zdjęciu odkrywka Jóźwin
Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz