Jóźwin nieoczywisty

Fotografie odkrywki najczęściej prezentują maszyny podstawowe, ciągi technologiczne, pokład węgla albo ogólny widok wyrobiska. Ale na odkrywce można zauważyć także wiele ciekawych szczegółów, pokazujących inne oblicze kopalni. Oto kilka przykładów z Jóźwina.    e

Fot. eg (1-5), Dagmara Frydrychowicz (6-10)

 

Dodaj komentarz