GG 30 lat temu

Jubileusz Pątnowa
W języku staropolskim słowo „pąć” znaczyło drogę. Od niego pochodzi nazwa Pątnów, wsi leżącej na pokładach węgla brunatnego. Po zbadaniu terenu, podzielono go na złoża „Pątnów” I, II, II, IV i V.
Akt zatwierdzenia zasobów z 29 kwietnia 1957 roku był podstawą podjęcia 6 maja 1958 roku przez Radę Ministrów uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu wstępnego budowy kopalni „Pątnów I”. Parafrazując słowo „pąć” możemy powiedzieć, że decyzja o założeniu nowej odkrywki była drogą wiodącą do dalszego rozwoju Kopalni „Konin”.
Dwunastego października mija 30 lat od daty uroczystego przekazania do eksploatacji „Pątnowa”. Jest to jubileusz zakładu górniczego, w którym udoskonalono kopalniany system transportu nadkładu i węgla oraz techniki odwadniania złoża. Dwunasty października jest również okazją do przypomnienia o ludziach związanych z węglem brunatnym, a także o pracy, jaką włożyli w jego wydobycie.

Ciekawostki
Aby można było uruchomić odkrywkę, trzeba było od 1957 roku:
–  wypompować 77 mln m³ wody,
–  upędzić 20 km chodników odwadniających,
–  ułożyć 56 km torów kolejowych nadkładowych o prześwicie 1435 mm z szynami S49,
–  zbudować 12,2 km torów węglowych,
–  sprowadzić 19 lokomotyw elektrycznych LEW-100, 120 wagonów nadkładowych o pojemności 40 m³ oraz 24 wagony węglowe o pojemności 56 m³,
–  przez cały czas budowy odkrywki i w pierwszych latach jej istnienia największe trudności sprawiały górnikom wody głębinowe. W 1962 roku pompowano w ciągu jednej minuty od 51 do 61 m³ wody. Rekordy pobito jednakże w następnych latach, np. w grudniu 1967 roku odprowadzano w ciągu minuty 123,3 m³ wody.

Odkrywki portret współczesny
Odkrywka eksploatuje złoże „Pątnów II”. Węgiel zalega tutaj na średniej głębokości 50,5 m i ma średnią miąższość 8,8 m.
Aktualne zasoby węgla wynoszą 22 mln ton i według prognoz wystarczą do 2000 roku. Fronty robót prowadzone są na dwóch polach: tzw. Języku mikorzyńskim, gdzie zbiera się nadkład, oraz centralnym, z którego wydobywany jest węgiel.
Nadkład pola mikorzyńskiego zbierają koparki: SchRs 800/1 (pierwsze piętro), SRs 1200 (drugie i trzecie piętro), SchRs 800/2 (warstwa nadwęglowa). Węgiel urabiają koparki SchRs 315 i Rs 400.
Na zwałowisku pracuje zwałowarka A2RsB 8800, która w przyszłym roku rozpocznie formowanie zbiornika wodnego od strony południowej pola centralnego.
Na odkrywce jest obecnie około 10 km przenośników taśmowych i długość ta zostanie jeszcze zwiększona z chwilą zintensyfikowania robót na polu mikorzyńskim.
W bieżącym roku odkrywka zebrała około 14 mln m³ nadkładu i wydobyła ponad 2 mln ton węgla.

„Głos Górnika” nr 32, 12 października 1992 r.

Na zdjęciach odkrywka Pątnów w końcowej fazie działalności.    Fot. Piotr Ordan

 

Dodaj komentarz