Portal NETTG.pl informuje o decyzji dotyczącej działania kopalni Turów. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska częściowo uchylił, a częściowo pozostawił w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 21 stycznia 2020 r., dotyczącą warunków kontynuacji wydobycia węgla brunatnego ze złoża Turów. Decyzja GDOŚ nie zmieniła wielkości planowanego wydobycia. Do 2038 roku kopalnia może wydobywać do 11,5 mln ton surowca rocznie, a w latach 2039-2044 do 7 mln ton rocznie.

Spora część decyzji GDOŚ dotyczy doprecyzowania zapisów. Zaleca na przykład, by w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłów, zraszane były poziomy robocze, drogi węglowe, plac węglowy czy drogi technologiczne. Zraszanie ma być wykonywane przy pomocy samochodów gaśniczych, polewaczek drogowych oraz zraszaczy rotacyjnych.

Zmiana pierwotnego brzmienia decyzji RDOŚ jest efektem odwołania wniesionego przez kilka organizacji i podmiotów samorządu terytorialnego. Była wśród nich Fundacja Frank Bold, Stowarzyszenie Ekologicze Eko-Unia, stowarzyszenie Greenpeace Česká Republika, a także Kraj Liberecki i miasto Żytawa z RFN. Jak wynika z uzasadnienia sporządzonego przez GDOŚ, nie wszyscy wnioskodawcy (np. Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia) zrozumieli, o co chodzi w pierwotnej decyzji wrocławskiego RDOŚ-u. GDOŚ zarzucił też skarżącym, np. Fundacji Frank Bold, niespójność argumentacji, a także nieprawdziwe uwagi w piśmie od Greenpeace.

 

Dodaj komentarz