W ciągu  sześciu  miesięcy br.  w PAK KWB  Konin  wydobycie  wyniosło 4 709 tys. Mg,  co stanowi 94,1 %  planu.  Udział  odkrywek jest  następujący:  Jóźwin 2 432  tys. Mg,  Tomisławice 1 328  tys. Mg,  a Drzewce  950 tys.  W  pierwszym  półroczu  2015  roku   na  trzech  konińskich  odkrywkach  wydobyto 4 583 tys. Mg.
Przez  dwa kwartały  br.  zdjętych  zostało  36 140 tys. m3 nadkładu,  najwięcej  na  odkrywce  Jóźwin – 21 044 tys. m3. Na odkrywkach Tomisławice i Drzewce zdjęto porównywalną ilość nadkładu, odpowiednio 7 764 tys. m3 oraz 7 331 tys. m3.
W PAK KWB Adamów wydobycie węgla w ciągu sześciu miesięcy sięgnęło 1 936,5 tys. Mg. Zdecydowana większość produkcji, 1 424 tys. Mg węgla, pochodzi z odkrywki Adamów, udział niedawno zamkniętej odkrywki Koźmin wyniósł 512 tys. Mg. W ciągu pierwszego półrocza 2015 roku wydobycie wyniosło 2 006 tys. Mg. Przez sześć miesięcy br. w kopalni Adamów zdjęto 7 572 tys. m3 nadkładu.      eg

Dodaj komentarz