Czarna Woda z fotowoltaiką

Jak pisze „Przegląd Koniński”, na jeziorze Czarna Woda ma powstać farma fotowoltaiczna. Taką instalację planuje Centralna Grupa Energetyczna S.A.

Firma zamierza wybudować farmy wiatrowe i fotowoltaiczne w różnych częściach regionu konińskiego w ramach Klastra Energii Wielkopolski Wschodniej. Centrum tego przedsięwzięcia będzie wielkoskalowy magazyn energii o planowanej mocy 200 MW i pojemności 800 MWh, który powstanie przy ulicy Brunatnej w Koninie. W pobliżu znajduje się pokopalniane jezioro Czarna Woda i to właśnie na jego powierzchni ma powstać pływająca farma fotowoltaiczna o mocy 13 MW. Centralna Grupa Energetyczna S.A. zwróciła się do Urzędu Miejskiego w Koninie z wnioskiem o możliwość wydzierżawienia części powierzchni jeziora na 29 lat pod taką inwestycję.

Instalacja przyniesie samorządowi dochody w postaci podatków, a także umożliwi tzw. wirtualny prosumentyzm, czyli skorzystanie z energii OZE przez odbiorców indywidualnych. Wirtualny prosument to odbiorca końcowy produkujący na potrzeby własne energię w instalacji OZE, która jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej w innym miejscu. Ten kierunek jest preferowany w Unii Europejskiej, w Polsce jego rozwój hamują bariery prawne, ale inwestorzy liczą na rychłą likwidację tych przeszkód.
Chcemy przygotować taką inwestycję, żeby umożliwić, na przykład mieszkańcowi bloku, zakup kilku kilowatów instalacji fotowoltaicznej na jeziorze i rozliczenie tego wytworzonego prądu na własnym liczniku — mówi Jacek Kosakowski, prezes Centralnej Grupy Energetycznej. — W przypadku domów jednorodzinnych właściciele mają możliwość zamontowania mikroinstalacji na dachu, w przypadku budynków wielorodzinnych te możliwości są bardzo ograniczone. Dlatego właśnie regulacje prawne zmierzają w tym kierunku, żeby również odbiorcy prądu w obiektach zbiorowych mogli z takich instalacji skorzystać, kiedy one fizycznie nie znajdują się na tym bloku tylko w pewnej odległości.

Prezes CGE podkreśla, że budowa pływającej farmy fotowoltaicznej na jeziorze nie jest skomplikowana. Technologia jest znana i wykorzystywana w wielu miejscach świata. W Urzędzie Miejskim w Koninie trwają prace dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią budowę instalacji fotowoltaicznej na jeziorze Czarna Woda.

Źródło: Przegląd Koniński

Na zdjęciu jezioro Czarna Woda,  fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz