GG 30 lat temu

Oszczędzamy
Pieniędzy można poszukać wszędzie – takiego zdania są autorzy projektu oszczędnościowego, obowiązującego w kopalni pod października. O przedstawienie jego założeń poprosiliśmy dyrektora technicznego Bronisława Włodarczyka:

Mamy opracowany program przedsięwzięć oszczędnościowych zmierzających do obniżenia kosztów, jest on realizowany w czwartym kwartale tego roku. Plan ten polega na dalszej intensyfikacji sprzedaży węgla poza energetykę z wykorzystaniem istniejących sortowni na odkrywkach „Jóźwin” i „Pątnów”. Chcemy też sprzedawać węgiel z szybu nr 3 z odkrywki „Pątnów”, oczywiście przy ustaleniu odpowiedniej ceny równowagi; znajduje się tam około 4 tysięcy ton.
Dalsza sprawa to ograniczenie poboru mocy w szczytach energetycznych poprzez wyłączanie niektórych układów nadkładowych i węglowych. Trzeba też ograniczyć zakres robót ziemnych i maksymalnie skrócić drogi transportu urobku. (…)

Jak te przedsięwzięcia były wykonywane?
Na odkrywce „Pątnów” w szczycie energetycznym porannym obowiązywał całkowity postój nadkładu i w zależności od sytuacji również i węgla . podobnie w godzinach popołudniowych. Wycofano z eksploatacji  przenośnik  Z 22,  skracając  w ten sposób  odległość  między  frontem robót  i  zwałowiskiem.
Na odkrywkach „Kazimierz”  i „Jóźwin” w szczycie energetycznym  na I zmianie  obowiązywał postój  co najmniej  jednego układu  KTZ.  Od 23 października  przerwane  zostały roboty rekultywacyjne.   Na „Lubstowie”  podczas  rannego  szczytu  obowiązywał  postój nadkładu  i węgla,  a  po południu  nadkładu. (…)

Prowadzić  będziemy  reglamentację  zużycia  materiałów  i racjonować  zużycie  paliwa  oraz smarów.  Stosując  zwiększenie  ilości  remontów własnych  (kapitalnych i sprzętu pomocniczego),  ograniczymy  ilość  wydawanych  pieniędzy.
Planujemy wyłączenie  w czwartym  kwartale  około 155 ha  gruntów zrekultywowanych,  tworząc w ten sposób  pewien kapitał  oszczędności.

„Głos Górnika” nr 34,    9 listopada 1992 r.

Na zdjęciach odkrywka Lubstów, fot. archiwum

 

Dodaj komentarz