Powrót do tradycji

Górnicy konińskiego zagłębia rozpoczęli świąteczny dzień mszą odprawioną w kościele św. Wojciecha. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele zarządów spółek, parlamentarzyści, reprezentanci władz miasta i powiatu, poczty sztandarowe, seniorzy oraz  pracownicy. A także orkiestra dęta kopalni, która poprowadziła przemarsz ulicami Konina na śniadanie górnicze.

Były to pierwsze pełne obchody barbórkowe po przerwie spowodowanej pandemią; w dwóch poprzednich latach uroczystości zostały zawieszone. Tym razem nastąpił powrót do tradycji, odbyły się spotkania oraz imprezy zwykle towarzyszące konińskiej Barbórce. Wspólnie świętowali pracownicy spółek PAK KWB Konin oraz PAK Górnictwo.

Bardzo się cieszę, że w 2022 roku Barbórka nabrała takiej intensywności. Podczas górniczego święta rozmawiamy o tradycji, bo to przecież wiele ludzi, wiele losów związanych z tym kawałkiem świata. Rozmawiamy także o tym, jak wspólnie zmierzyć się z tym, co jest nieuchronne, jak dobrze wykorzystać wszystkie możliwe środki pomocowe, przeznaczone na wsparcie tego typu regionów.

W tym roku skończyliśmy wydobycie węgla na odkrywce Drzewce, w przyszłym roku kończymy eksploatować odkrywkę Jóźwin. Przypomnę, że jej eksploatacja wystartowała w 1971 roku, czyli 51 lat temu. Jako kopalnia zostajemy z ostatnią odkrywką Tomisławice. Wszyscy znają skalę protestów środowiskowych i praktycznie uniemożliwianie otwierania nowych złóż, bo skończyła się w Polsce akceptacja społeczna dla górnictwa odkrywkowego. Jednak koniec działalności elektrowni na węgiel brunatny i koniec odkrywkowego górnictwa węgla to nie koniec działalności przemysłowej ani konińskiej energetyki. W tym roku otworzyliśmy drugi biomasowy blok w Elektrowni Konin – to była pierwsza tak duża elektrownia na węgiel brunatny w Polsce, czyli jest to miejsce symboliczne. Dzisiaj w Elektrowni Konin już nie palimy ani grama węgla brunatnego, palimy tylko biomasę i budujemy instalację wodorową.  W tym miejscu zmiany zachodzą w sposób najbardziej intensywny.

W czerwcu pojawił się stabilny duży inwestor giełdowy – Cyfrowy Polsat, który będzie właścicielem zielonej części ZE PAK-u i który bardzo intensywnie rozwija działalność w zakresie OZE: bloki biomasowe, farma fotowoltaiczna w Brudzewie, wiatraki w Kazimierzu Biskupim. Czyli działalność energetyczna nie znika z tych okolic.

Wszystkie elektrownie węglowe w Polsce korzystają z mechanizmu wsparcia, Rynku Mocy, który zgodnie z ustawą będzie działał do końca 2024 roku. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, że bez przedłużenia mechanizmu wsparcia niemożliwe jest funkcjonowanie elektrowni na węgiel brunatny, bo właściciel musiałby do niej dopłacać. Dlatego ogłaszając sprawozdanie finansowe za 2021 rok określiliśmy horyzont funkcjonowania elektrowni na węgiel brunatny i kopalni na 2024 rok. Powiedzieliśmy też, że gdyby mechanizmy wsparcia się pojawiły, to będą przesłanką do tego, by podjąć analizy ekonomiczne i sprawdzić, czy  możliwe byłoby dalsze funkcjonowanie. Ale na razie nasza deklaracja cały czas jest aktualna – powiedział prezes PAK KWB Konin Piotr Woźny.  eg

Fot. Mirosław Jurgielewicz

Dodaj komentarz