GG 30 lat temu

W skrócie

Na posiedzeniu w dniu 26 listopada Rada Pracownicza zajęła stanowisko w sprawie restrukturyzacji podsektora węgla brunatnego. Wyraziła sprzeciw wobec proponowanego bezpośredniego połączenia KWB „Konin” z Zespołem Elektrowni PAK. Postanowiła też zwołać zebranie delegatów załogi poświęcone restrukturyzacji.

 ***

Od 26 listopada Dział Handlowy sprzedaje brykiety na wolny rynek. Sprzedaż prowadzona jest od poniedziałku do piątku, zawsze na drugiej zmianie. Do zakupu w pierwszej kolejności uprawnieni są pracownicy oraz emeryci i renciści kopalni. Cena 1 tony brykietów wynosi obecnie 600 tys. zł. Wydawanie deputatów odbywa się na dotychczasowych zasadach.

 ***

W ostatnich dniach listopada odbył się w Warszawie XXII Kongres Techników Polskich. W jego obradach uczestniczył jako delegat Oddziału Poznańsko-Konińskiego SITG  dr. inż. Zbigniew Kasztelewicz. Był jedynym reprezentantem branży węgla brunatnego. Przedstawił opracowanie pt. ”Węgiel brunatny – polska oferta energetyczna dla Polski”.

 ***

Ośrodek sportowy wznowił zajęcia kursu nauki pływania dla dzieci pracowników kopalni. Nauka odbywa się dwa razy w tygodniu, w soboty od 12.00 do 14.00  i  niedziele od 10.00 do 12.00 .

 „Głos Górnika” nr 36,  18 grudnia 1992 r.

 

 

Dodaj komentarz