Żeglarze zmieniają statut

Zarząd Klubu Żeglarskiego  przy KWB Konin  zaprasza  na nadzwyczajne  zebranie członków  klubu,  które zaplanowano  na sobotę 28 stycznia br.

Głównym tematem  będzie zmiana  statutu  klubu,  wynikająca  z konieczności  dostosowania tego dokumentu  do obecnie  obowiązujących  przepisów,  zwłaszcza  w zakresie  działalności  gospodarczej klubu  oraz  odpłatnej  działalności  prowadzonej  jako organizacja  pożytku  publicznego.

Z uwagi  na rangę  przedmiotu  obrad  zarząd klubu  apeluje  o  uczestnictwo  w zebraniu.  Rozpocznie  się  ono  o godz. 11.00  w  pierwszym terminie,  a  w przypadku  braku  quorum  o godz. 11.15  w  drugim terminie,  na przystani  żeglarskiej  w Pątnowie.

 

Dodaj komentarz