Dar życia

Pierwsza tegoroczna akcja grupowego oddawania krwi, organizowana przez Górniczy Klub  HDK PCK im. św. Barbary, odbyła się 27 stycznia. Uczestniczyło w niej 48 osób, z czego 38 oddało krew. Zebrano w ten sposób około 17 litrów bezcennego leku.

Krwiodawcy dokonali także podsumowania roku ubiegłego. Wynika z niego, że 230 dawców z górniczego klubu oddało w 2022 roku 113.850 ml krwi. To łączny wynik zarówno akcji przeprowadzonych w szkole górniczej, jak i efekt oddawania krwi przez członków klubu w punkcie krwiodawstwa w konińskim szpitalu.

Zarząd klubu systematycznie zachęca młodzież do przyłączenia się do ruchu czerwonokrzyskiego i grona honorowych dawców. W tym celu organizuje spotkania z uczniami Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych. W tym roku takie pogadanki również się odbyły: od 18 do 23 stycznia wiceprezes klubu Zbigniew Kluska odwiedził 15 klas. Spotkał się z 330 osobami; 70 spośród nich jest pełnoletnich i może zostać krwiodawcami. Jest zatem nadzieja na odmłodzenie klubowej kadry i kontynuację szlachetnej idei bezinteresownej  pomocy.

Młodzież otrzymała także materiały, w formie elektronicznej, dotyczące krwiodawstwa przekazane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza, z którym klub na bieżąco współpracuje. To właśnie kaliskie RCKiK obsługuje akcje prowadzone w szkole górniczej.

Zarząd klubu zaprasza na kolejną akcję, która odbędzie się 14 kwietnia.    eg

Fot. Andrzej Juskowiak

Dodaj komentarz