Maszyny na sprzedaż

Kopalnia Konin  ogłosiła  przetarg  otwarty  z dogrywką  na sprzedaż  dziesięciu  maszyn  podstawowych  z odkrywek  Jóźwin  i  Drzewce.

Na sprzedaż  przeznaczono:  koparkę  SRs 1800/I  Carmen,  trzy koparki  SRs 1200  (1, 2 oraz 6),  koparkę SchRs 900  Orenstein  oraz  Rs 560/4  i  Rs 400,  a także  trzy zwałowarki  –  jedną  A2RsB 5000  oraz  dwie A2RsB 8800.

Maszyny  można  oglądać  do 26 lutego  w godzinach  od 8:00 do 13:00  po uzgodnieniu  telefonicznym  – nr 63 247 6466.  Do 28 lutego  można  zadawać  pytania  na podany  adres mailowy.

Oferty  będą  przyjmowane  od 3 marca  godz. 7:00  do  9 marca  do godz. 12:00.  Warunkiem uczestnictwa  w przetargu  jest  wpłata wadium.

Otwarcie  ofert  nastąpi  bez obecności  oferentów.  O wynikach  przetargu  zainteresowani  zostaną powiadomieni  pisemnie.

Sprzedaż  jest  prowadzona  poprzez  platformę  zakupową  Logintrade.  Ogłoszenie  o przetargu  zostało opublikowane  na stronie:

https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1477436,4bd515ac452c81c20f36e634ecfc531f.html

Fot. Piotr Ordan

1 – Koparka SRs 1800

2 – Koparka SRs 1200

3 – Zwałowarka A2RsB 8800

4 – Koparka SchRs 900

5 – Koparka Rs 560

6 – Zwałowarka A2RsB 5000

7 – Koparka Rs 400

Dodaj komentarz