Elektrownia jądrowa w Pątnowie

Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK podpisały porozumienie wstępne dotyczące utworzenia   spółki celowej, której zadaniem będzie budowa elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Obie firmy będą posiadać po 50 proc. akcji spółki, decyzje mają być podejmowane na zasadzie konsensusu.

 – Polska gospodarka, aby się dalej rozwijać, potrzebuje silnej i niezależnej energetyki. W kolejnej dekadzie ważną rolę odegrają odnawialne źródła energii. Jednak kluczowe będzie stabilne, zeroemisyjne źródło, jakim jest energetyka jądrowa. W tym celu konsekwentnie rozwijamy rządowy Program Polskiej Energetyki Jądrowej, którego uzupełnieniem jest projekt realizowany przez PGE, ZE PAK i KHNP. Pomimo że jest to projekt biznesowy, ma on pełne poparcie polskiego rządu. Jestem przekonany, że jego realizacja przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski, jak również wzmocni naszą pozycję na arenie międzynarodowej – uważa Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

– Cieszę się, że lokalizacja ZE PAK w Pątnowie po wstępnych analizach została oceniona jako perspektywiczna do posadowienia elektrowni jądrowej. Analizy przeprowadziliśmy w ciągu zaledwie czterech miesięcy wspólnie z naszymi partnerami PGE i KHNP. Jestem bardzo zadowolony, że ustaliliśmy w ramach wstępnego porozumienia kluczowe warunki współpracy z PGE. To milowy krok do budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Chciałbym serdecznie wszystkim tak intensywnie pracującym nad tym projektem podziękować. Kluczowym jest zapewnienie Polakom taniej, czystej i stabilnej energii na następne kilkadziesiąt lat – mówi Zygmunt Solorz, przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.

– Nie tracąc czasu, sprawnie pracujemy nad projektem budowy elektrowni jądrowej. Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi ZE PAK i KHNP wykonaliśmy kluczowe zadania. Mamy wstępny plan budowy elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię APR1400, który po analizie został uzupełniony dodatkowymi wnioskami i założeniami. Dzisiaj podpisaliśmy porozumienie dotyczące utworzenia spółki, która będzie zabezpieczać polskie interesy w budowie elektrowni jądrowej razem z Koreańczykami – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

– To wielki dzień dla polskiej energetyki, dla ZE PAK i regionu Wielkopolski wschodniej. Nasze dzisiejsze porozumienie to realne rozpoczęcie projektu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. Teraz niezwłocznie złożymy nasz wniosek do UOKiK, mając nadzieję na szybkie powołanie do życia spółki. Chcemy jak najszybciej rozpocząć badania środowiskowe i lokalizacyjne oraz studium wykonalności. Cieszymy się, że ten projekt jest realizowany tak sprawnie i w tak dynamicznym tempie – podkreśla Piotr Woźny, prezes zarządu ZE PAK.

Nowa spółka będzie reprezentować polską stronę na wszystkich etapach projektu,
w trakcie przeprowadzania badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwania finansowania
i przygotowywania wspólnie ze stroną koreańską szczegółowego harmonogramu inwestycji, a także w kolejnych etapach uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Podpisane porozumienie zakłada, że członek zarządu wskazany przez PGE będzie pełnił funkcję prezesa. Natomiast, jeden z członków rady nadzorczej wskazany przez ZE PAK, będzie pełnił funkcję przewodniczącego rady. Warunkiem powołania spółki przez PGE i ZE PAK jest uzyskanie zgody UOKiK.

Centralna lokalizacja Pątnowa, przy jednym z kluczowych krajowych węzłów energetycznych, umożliwia wyprowadzenie stamtąd energii elektrycznej we wszystkich kierunkach przy minimalizacji strat związanych z przesyłem energii i optymalnym wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej.

List intencyjny w celu opracowania planu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie w oparciu o technologię APR1400 został popisany przez PGE, ZE PAK i koreańską firmę KHNP 31 października 2022 roku. Do końca 2022 roku strony przygotowywały wstępny plan rozwoju elektrowni jądrowej w regionie Konina, a następnie wykonane zostały analizy warunków geotechnicznych, sejsmicznych i środowiskowych, opracowany został także szacunkowy budżet dla prac przygotowawczych, etapu budowy wraz z rozważanymi scenariuszami finansowania i harmonogramu realizacji projektu.

Nowa spółka celowa podejmie kolejne działania niezbędne dla realizacji projektu, w tym studium wykonalności, badania terenu oraz oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej. Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz przewiduje się posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW, które mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni możliwe jest już w 2035 roku.

ZE PAK

 

Dodaj komentarz