Nie tylko dla krwiodawców

Górniczy  Klub  Honorowych Dawców  Krwi  PCK  im. św. Barbary  przy kopalni Konin  zaprasza na akcję, która odbędzie się  w piątek  14 kwietnia.

Zbiórka zostanie  zorganizowana  w małej  sali gimnastycznej  Zespołu Szkół  Górniczo-Energetycznych –  wejście  od strony  parkingu wewnętrznego.  Akcja rozpocznie się  o godz.  8.00  i  potrwa  do godz. 11.30.  Odbiorcą  będzie  Regionalne  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  z Kalisza.  Wszyscy  uczestnicy  powinni mieć  przy sobie  dowód osobisty  oraz  maseczkę  osłaniającą  usta  i  nos.

Informacje  na ten temat  można znaleźć  także na  stronie klubu HDK www.hdkpckpakkwbkonin.pl.

Wielu członków  górniczego klubu  oddaje krew  w  placówce  szpitala  przy ul. Wyszyńskiego.  Zarząd zwraca się  z prośbą,  by podczas  rejestracji  podawać  przynależność klubową,  co pozwoli  zapisać oddaną krew  na koncie  HDK PCK  im. św. Barbary.  Dziękujemy!

Zarząd klubu  zaprasza  krwiodawców  wraz  z osobami  towarzyszącymi  na wycieczkę  do Kopalni Soli  w Kłodawie.  Wyjazd odbędzie się  12 czerwca.  Szczegółowych  informacji  udzielają koledzy:  Mirosław Grzelak  tel.  606-815-987  oraz  Zbigniew Kluska  tel.  665-162-255.

 

Dodaj komentarz