Powstała pątnowska spółka jądrowa

Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK podpisały 13 kwietnia 2023 r. statut spółki PGE PAK Energia Jądrowa S.A., która będzie uczestniczyła w budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie. To wspólne przedsięwzięcie nowej spółki oraz koreańskiej firmy KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power). Inwestycja będzie realizowana w oparciu o sprawdzoną technologię reaktorów APR 1400.

W Pątnowie przewiduje się posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW, które mogłyby dostarczyć około 22 TWh energii, czyli 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jest możliwe już w 2035 roku.

PGE PAK Energia Jądrowa ma za zadanie przygotować trzy elementy inwestycji: studium wykonalności, badania terenu i lokalizacji oraz ocenę oddziaływania na środowisko  planowanej elektrowni. Nowa spółka będzie reprezentować polską stronę na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Na miejsce prezentacji tego projektu wybrano odkrywkę Jóźwin, największą w historii KWB Konin. Jóźwin kończy w tym roku eksploatację, od 1971 roku wydobyto na tej odkrywce prawie 180 mln ton węgla. W miejscu wyrobiska końcowego powstanie zbiornik wodny, który będzie miał istotny udział w procesie chłodzenia niezbędnym przy produkcji energii jądrowej.

W czwartkowej uroczystości wziął udział wicepremier Jacek Sasin, ambasador Korei Południowej, przewodniczący Rady nadzorczej ZE PAK Zygmunt Solorz, prezes PGE Wojciech Dąbrowski, prezes ZE PAK Piotr Woźny oraz władze powiatu, miasta i okolicznych gmin.

Niezależność energetyczna jest podstawą naszego bezpieczeństwa. Dlatego rozwijamy Program Polskiej Energetyki Jądrowej, który zagwarantuje tanią i czystą energię z atomu. Elektrownia, której budowę planują polskie spółki PGE i ZE PAK wraz z koreańskim partnerem będzie uzupełnieniem tego programu. Z satysfakcją obserwuję tempo prac nad realizacją projektu, który poza realizacją celów biznesowych wzmocni relacje i współpracę pomiędzy Polską i Koreą Południową – powiedział Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

Jest to ważny dzień dla Polski, polskiej energetyki, mieszkańców regionu, jak i dla mnie osobiście. Działamy bardzo dynamicznie, a powstanie PGE PAK Energii Jądrowej jest tego najlepszym dowodem. Potrzebujemy czystej i taniej, zeroemisyjnej energii i jesteśmy gotowi do realizacji budowy elektrowni jądrowej wraz z naszymi partnerami koreańskimi – stwierdził Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz i przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.

Energetyka jądrowa ma szansę stać się najważniejszym obok OZE źródłem bezpiecznej i taniej, zeroemisyjnej energii dla Polski, gwarantując nasze bezpieczeństwo energetyczne, wzmacniając konkurencyjność gospodarki i dbałość o środowisko – dodał Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Jestem przekonany, że przy takim tempie pracy i wsparciu władz państwowych, jak również samorządowych, instytucji, urzędów i organów odpowiedzialnych za wydawanie odpowiednych zgód, pozwoleń i decyzji, uruchomienie pierwszego bloku jest możliwe już w połowie przyszłej dekady. Budowa elektrowni jądrowej będzie klamrą transformacji energetycznej Wielkopolski wschodniej, realizowanej w warunkach sprawiedliwej transformacji z uwzględnieniem interesów lokalnych społeczności oraz pracowników kompleksu energetyczno-węglowego ZE PAK – podkreślił Piotr Woźny, prezes ZE PAK.

W skład Rady Nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa S.A. wejdzie 12 członków – po sześciu ze strony każdego z akcjonariuszy. Zarząd będzie składał się z czterech członków – po dwóch z każdej ze stron. Przewodniczącym RN będzie Zygmunt Solorz, prezesem zarządu Jakub Rybicki. Siedzibą Spółki jest Konin.

Fot. Mirosław Jurgielewicz

 

Dodaj komentarz