Udana zbiórka

Uczestnicy akcji  zorganizowanej przez  Górniczy Klub Honorowych Dawców Krwi  PCK  im. św. Barbary przy kopalni Konin  oddali 22,5  litra bezcennego leku.

Akcja odbyła się  14 kwietnia  w  Zespole Szkół  Górniczo-Energetycznych,  którego uczniowie uczestniczyli  w zbiórce.  Zarząd górniczego klubu HDK  dba o to,  by propagować  idee  czerwonokrzyskie  wśród młodzieży,  w tym celu organizuje  spotkania  z uczniami szkoły.  Pod koniec ubiegłego miesiąca,  29 i 30 marca,  również odbywały się  takie pogadanki,  wzięło w nich udział  około 500 uczniów.  Wysiłek się opłacił,  bowiem wielu  uczestników spotkań  zdecydowało się  oddać krew.

W sumie  podczas  kwietniowej akcji  zarejestrowano 68 osób,  50 spośród nich  oddało krew.  Uzyskano 22 500 ml  bezcennego leku.  Akcję obsługiwało  Regionalne Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  z Kalisza.

Zarząd klubu  dziękuje wszystkim honorowym  dawcom  i  zaprasza  na kolejne akcje,  które zaplanowano  w drugiej  połowie roku –  22 września  i  24 listopada.       eg

Fot. Andrzej Juskowiak

Dodaj komentarz