Łódki na wodę!

Wodniacy  już  myślą  o nowym  sezonie.  Zarząd  Klubu  Żeglarskiego  przy KWB Konin,  po konsultacji  z armatorami  jednostek  pływających,  wyznaczył  termin  wodowania  jachtów.  Wybrano  sobotę  6 maja.  Łódki  będzie  można  wodować  od godziny  ósmej  rano.

Fot. KŻ KWB Konin

Dodaj komentarz