Według danych  GUS  w roku 2022  produkcja  węgla kamiennego  spadła  o  3,9%  w porównaniu  do roku 2021  i  wyniosła  53 mln ton,  produkcja  węgla brunatnego  wzrosła  o 5%   i  sięgnęła  54,62 mln  ton,  a produkcja  gazu ziemnego  zmniejszyła się  o  1% do poziomu  5 252 hm3.

W ubiegłym roku  produkcja  energii elektrycznej  spadła  o 1,1 %  do poziomu  177,7  TWh.   Produkcja energii  z  węgla kamiennego  zmniejszyła się  o  5,67%  i  wyniosła  87 761  GWh,  natomiast  z węgla brunatnego  wzrosła  o  3,55%,  co stanowiło   46 978 GWh.  Generowanie energii  z gazu  ziemnego  spadło  o 25% do poziomu  10 002 GWh.

Udział  obu rodzajów  węgla  w produkcji energii  wyniósł  79,68%,  a gazu  6,25%.

Źródło: Węgiel Brunatny nr 1/2023

Dodaj komentarz