Koleje Górnicze inspiracją do pracy dyplomowej

Koleje Górnicze  PAK KWB  Konin  S.A.  stanowią  nie lada gratkę  dla miłośników transportu kolejowego.  Unikatowy tabor  (który wyróżniają  przede wszystkim  lokomotywy elektryczne  typu EL2.100 ,   popularnie zwane  krokodylami)  przyciąga rzeszę  fanów kolejnictwa  z całej Polski,  a czasem  również  z  zagranicy.  Bocznica  PAK KWB Konin S.A.  jest jedyną  infrastrukturą kolejową  w naszym kraju,  gdzie tego typu  lokomotywy  są eksploatowane.

Okazuje się,  że specyfika  funkcjonowania bocznicy,  cały proces transportowy  odstawy surowca  z odkrywek  do Elektrowni Pątnów  i  obsługi podmiotów  z grupy  ZE PAK S.A.,  realizowany przez  Koleje Górnicze  spółki PAK Górnictwo  jest nie tylko  obiektem  zainteresowań  fotografów i  filmowców,  ale także  inspiracją  do napisania  pracy dyplomowej!

Krzysztof Lubiński  z  grupy  Konińskich  Miłośników  Transportu  Publicznego  (zawodowo  szkolący się  na stanowisko  maszynisty  pojazdów  trakcyjnych  w Kolejach Wielkopolskich,  a hobbystycznie  realizujący  pasję  do szybownictwa  w  Aeroklubie  Konińskim),  który  zasłynął  już  z zainicjowania  i  współorganizacji  takich  wydarzeń,  jak  przejazd  specjalnego  pociągu  „Szlakiem  Kolei  Górniczych”   1 maja 2021 roku  czy też  zwiedzania  warsztatów  Kolei  Górniczych  w  Kazimierzu  Biskupim   25 czerwca 2022 roku,  postanowił  oprzeć  swoją  pracę magisterską  na charakterystyce  funkcjonowania   transportu  kolejowego.

Praca magisterska p.t.  „Analiza efektywności  wykorzystania  transportu  kolejowego  w przewozach towarowych”  zawiera opis ogólny infrastruktury  i taboru  w Polsce,  rolę przewoźników kolejowych  w łańcuchu dostaw  oraz przedstawienie  specyfiki  spółki PAK Górnictwo.  Rozdział badawczy  poświęcony jest  analizie procesów  transportowych  zachodzących na kopalnianej kolei.  A to wszystko  podparte ciekawymi wnioskami  oraz  teoretyczną  propozycją  optymalizacji  zachodzących procesów.  Praca powstała  pod kierunkiem  promotora  dr inż.  Adama Kolińskiego,  uzyskała pozytywną recenzję  prof. Bogusława Śliwczyńskiego.  Za treść merytoryczną,  jak i później  na obronie  została oceniona  na  5.0.  W wyniku pozytywnej  obrony  Krzysztof Lubiński  uzyskał  tytuł magistra  menedżera logistyki  w  Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.

Skąd pomysł,  aby w pracy dyplomowej  wykorzystać  badanie  funkcjonowania  Kolei Górniczych?

– Kolej to również  logistyka,  a logistykę  trudno sobie  wyobrazić  bez kolei,  dlatego  moje osobiste  zainteresowania  udało się  powiązać  z kierunkiem kształcenia,  jaki wybrałem.  Pracę licencjacką  oparłem na doświadczeniach zdobytych  w dziale planowania  Kolei Wielkopolskich.  W międzyczasie  zmieniłem nieco profesję,  choć firma  pozostała ta sama.  Organizacja  pociągu specjalnego  szlakami  Kopalni Konin,  a także  wystawa taboru  kolejowego  w Kazimierzu Biskupim  zainspirowały mnie,  by w dążeniu  do uzyskania  tytułu magistra  oprzeć się  właśnie na działalności  Kolei Górniczych.  Jest to  dla mnie  zwieńczenie  bardzo dobrej  współpracy  ze spółkami  PAK Górnictwo  oraz  PAK KWB Konin,  a także duma,  gdyż jestem  emocjonalnie związany  z regionem  i cieszy mnie,  że mogłem wykorzystać  jego walory  w drodze  do tytułu magistra!  Korzystając z okazji  chciałbym  bardzo serdecznie  podziękować zarządom  PAK KWB Konin S.A  oraz  PAK Górnictwo Sp. z o.o.  za przychylność  w organizacji  moich inicjatyw  i  uzyskanie  zgód  na przeprowadzenie  badań  i  udostępnienie  wszelkich  niezbędnych  danych potrzebnych  do napisania  pracy dyplomowej.  Szczególne dziękuję  panom prezesom:  Dariuszowi Szymczakowi  i  Marcinowi  Kapuścińskiemu  oraz dyrektorowi  Andrzejowi Rudzińskiemu,  a także kierownictwu  Kolei Górniczych –  panom  Tomaszowi Staszakowi,  Markowi Pilarczykowi  oraz  Mirosławowi Krzymińskiemu  za udzieloną pomoc –  powiedział Krzysztof Lubiński.

Gratulujemy  panu Krzysztofowi Lubińskiemu  i  dziękujemy za bardzo dobrą współpracę.

Andrzej Rudziński we współpracy z Krzysztofem Lubińskim

Fot. Krzysztof Lubiński

1 – Magister Krzysztof Lubiński w towarzystwie kierownictwa Kolei Górniczych: Andrzeja Rudzińskiego, Tomasza Staszaka i Marka Pilarczyka

4 – Konińskie krokodyle

5 – Lokomotywa Tamara

Dodaj komentarz