Przed akcją krwiodawstwa

Górniczy  Klub  Honorowych  Dawców  Krwi  PCK  działający  przy  kopalni  Konin  organizuje  trzecią  w tym  roku  akcję  grupowego  oddawania  krwi  i  zachęca  do udziału  krwiodawców  oraz  osoby  spoza  organizacji.

Akcja  odbędzie  się  w  piątek   22 września  od godz.  8.00  do  11.30   w  Zespole  Szkół  Górniczo-Energetycznych  w Koninie.  Należy  zgłosić się  w dużej  sali gimnastycznej  ZSGE  (wejście  od strony  ul. Wyszyńskiego – małe drzwi).  Uczestnicy  akcji  powinni  zabrać  dowód osobisty  oraz osłonę  na usta  i nos.

Zarząd  klubu  przypomina  osobom,  które  oddają krew  w placówce  w szpitalu  przy  ul. Wyszyńskiego,  aby podczas  rejestracji  podawały  przynależność  klubową,  ponieważ  wówczas  krew jest  zapisywana  na konto  HDK  przy kopalni Konin.      eg

 

 

Dodaj komentarz