Marka regionu

Nad  tym,  jak znaleźć  nową formułę  działania  Orkiestry Dętej PAK KWB Konin,  zachowując   imponujący  dorobek zespołu,  zastanawiali się  uczestnicy  spotkania  zorganizowanego  12 września br.  Prezes  ZE PAK  Piotr Woźny  i  kapelmistrz  Mirosław Pacześny  zaprosili  do dyskusji  na ten temat  przedstawicieli  samorządu terytorialnego  oraz osoby zasłużone  dla lokalnych  społeczności.

Impuls  do dyskusji  dały dwa wydarzenia:  trwająca transformacja  energetyczna  i towarzyszące  jej  zmiany  rzutujące  na działalność  kopalni  (a tym samym  także orkiestry)  oraz przypadające  w przyszłym roku  70-lecie  górniczego zespołu.

Chcemy  zaakcentować  jubileusz  i dać  mu  godną oprawę.  A jednocześnie  wypracować   formułę  działania  zespołu  już nie  jako  orkiestry zakładowej.  Oczywiście,  nie pomijając  jej dokonań,  bo przez  70 lat  orkiestra  stała się  niekwestionowanym  dobrem kulturowym  naszego regionu  –  powiedział  prezes Woźny.

Uczestnicy  spotkania  – wśród których  byli nie tylko  przedstawiciele  władz samorządowych,  ale również  działacze  społeczni  i  dyrektorzy  placówek kulturalnych  –  poznali historię orkiestry,  jej dorobek,  zdobyte nagrody  i  najbliższe plany.  Mówił o tym  kapelmistrz  Mirosław Pacześny,  który poinformował   też o powstaniu  Fundacji  Konińska Orkiestra Koncertowa.

Joanna Gajdzińska,  współzałożycielka  Fundacji,  przedstawiła jej  główne  cele i  zamierzenia,   najważniejsze  z nich to  podtrzymywanie tradycji  narodowej i górniczej,  organizowanie imprez  i uroczystości  oraz prowadzenie  działań edukacyjnych.  Fundacja umożliwi  także  pozyskiwanie  funduszy  na działalność  i rozwój orkiestry.

Utworzenie  Fundacji  oraz konieczność  znalezienia  nowego wzoru  funkcjonowania  górniczego zespołu spotkały się  z aprobatą gości.  Prezydent Konina  Piotr Korytkowski  stwierdził:  Rzeczywiście  ta nowa  formuła musi  zostać znaleziona.  Gratuluję powstania  Fundacji  Konińska Orkiestra Koncertowa,  najbardziej  podoba mi się pierwszy  człon nazwy „Konińska”,  bo Konin jest  największym ośrodkiem,  ale i zapleczem  dla muzyków.  Fundacja daje furtkę,  to nowa szansa.  Sądzę, że  samorządy  wesprą tę inicjatywę.

I rzeczywiście,  obecni na spotkaniu  wójtowie  i burmistrzowie  poparli nową ideę.  Pojawiło się  wiele pomysłów  wspólnych  przedsięwzięć,  koncertów  i imprez  z udziałem orkiestry.  Goście wskazali  też ścieżki  pozyskiwania  środków  dla zespołu jako całości  oraz stypendiów  dla muzyków,  podkreślili zasadność  stworzenia  centrum edukacji muzycznej  przy  Fundacji KOK.  Zadeklarowali  również szczegółowe  przedyskutowanie  tematu na forum  Stowarzyszenia  Aglomeracja  Konińska  oraz Konwentu  Wójtów i Burmistrzów.  Bo,  jak podkreślił prezydent  Piotr Korytkowski:  Orkiestra to wartość sama w sobie,  marka regionu  i jeden  z elementów  jego tożsamości.  Musimy zrobić wszystko,  aby to dziedzictwo  uratować.   eg

Fot. Łukasz Czarnecki

Dodaj komentarz