Naukowcy i transformacja  

Naukowcy  z Azji,  Afryki  i  Ameryki Południowej  oceniali przebieg  transformacji energetycznej  na przykładzie  regionu konińskiego.

Wizyta  obserwatorów  z ośmiu krajów  pozaeuropejskich  miała miejsce  23 października  i była  związana z  projektem  UE dla  regionów węglowych  Azji,  Afryki  i Ameryki Łacińskiej.

Celem tego  przedsięwzięcia jest  przyspieszenie  przejścia  z energetyki  opartej na węglu  na produkcję  energii  ze źródeł odnawialnych,  co w efekcie  pozwoli zmniejszyć  emisję gazów  cieplarnianych  i zapewni  stabilne źródła  pracy  w wybranych  regionach azjatyckich,  afrykańskich  i południowoamerykańskich.

Delegaci  z ośmiu krajów  – wśród  których  poza naukowcami  byli także  przedstawiciele rządów  i parlamentów  – przyjechali  do Europy,  by przyjrzeć się  transformacji energetycznej  na naszym kontynencie.  Jako przykład  polskiej transformacji  wybrano  Wielkopolskę wschodnią.   Goście zwiedzili  elektrownie  Pątnów  i  Konin,  wybrali się  również  na punkt  widokowy  odkrywki Jóźwin.

Fot. ZE PAK

Dodaj komentarz