Honorowi krwiodawcy

Kolejna  akcja  zbiorowego  oddawania krwi,  organizowana  przez  Górniczy Klub  Honorowych  Dawców Krwi  PCK  działający  przy kopalni  Konin,  odbyła się  24 listopada.

Akcję przeprowadzono  w obiekcie  Zespołu  Szkół  Górniczo-Energetycznych  w Koninie.  Zgłosiło się  tam  47 osób,  a  41 spośród  nich  oddało krew.  W sumie  zebrano  18,900 ml  tego bezcennego  leku,  który  trafił do  Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa  w Kaliszu.

Zbiorowej  akcji  towarzyszyło  niecodzienne  wydarzenie:  jeden  z członków  klubu  kolega  Edward Niestrawski  odebrał  odznakę  Honorowy  Dawca Krwi  Zasłużony  Dla  Zdrowia  Narodu,  przyznaną  przez  Ministra Zdrowia.  Do wręczenia  tego odznaczenia  wykorzystano  „robocze”  spotkanie,  ponieważ  w najbliższym  czasie nie będą  organizowane  żadne oficjalne  uroczystości,  odpowiednie  dla  rangi  tej odznaki.  Przypomnijmy,  że osoba  wyróżniona  tytułem  Zasłużony  Dla Zdrowia  Narodu  oddała  przynajmniej  20 litrów krwi,  co oznacza,  że pomogła  zachować życie  i odzyskać  zdrowie  wielu potrzebującym.  Panu Edwardowi  Niestrawskiemu  serdecznie  gratulujemy!   eg

Fot.  Andrzej Juśkiewicz

Dodaj komentarz