Reminiscencje barbórkowe

Wizyta górnika  w szkole  czy przedszkolu  to konińska  tradycja.    Od lat  wiele placówek  edukacyjnych  zaprasza  w grudniu  przedstawiciela  kopalni  na spotkanie  barbórkowe.   Górnicy  opowiadają  dzieciom  o swojej pracy,  o historii  i znaczeniu  konińskiej kopalni,  o tradycjach cechowych  i uroczystościach  związanych  z dniem  św. Barbary.

W ostatnim  roku wiele  takich spotkań  prowadził  Mirosław Pacześny,  kapelmistrz  Orkiestry Dętej  PAK KWB  Konin.   Jedno  z nich  odbyło się  w Szkole  Podstawowej  im. Jana III Sobieskiego  w Zbiersku.   Kapelmistrz  przybliżył  młodym słuchaczom  specyfikę  pracy kopalni  i górnicze  tradycje,  a także  dzieje i rolę  orkiestry,   okraszając  swoją pogadankę  melodiami  zagranymi  na trąbce.

Jak widać  na zdjęciach  z tej sympatycznej  uroczystości,  uczniowie przygotowali  dla swojego  gościa   specjalne występy  i barbórkowe życzenia.      e

Fot. SP w Zbiersku

Dodaj komentarz